Spring over hovedmenu

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002

En nordisk forskergruppe har udviklet spørgeskemaet NOSQ-2002, som kan anvendes til at undersøge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.

See the English introduction

Formål

Sammen med en nordisk gruppe har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udviklet spørgeskemaet NOSQ-2002, som kan anvendes til at kortlægge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.

Om spørgeskemaet

NOSQ-2002 henvender sig til arbejdsmiljøprofessionelle og forskere i forbindelse med forskning og forebyggelse på området og kan sikre mere sammenlignelige resultater.

Spørgeskemaet findes i to versioner:

  • et kort spørgeskema til at screene og overvåge arbejdsbetingede hudlidelser på hænder og underarme 
  • et langt spørgeskema til undersøgelse af arbejdsbetingede hudlidelser og risikofaktorer på arbejdspladser eller i en befolkningsgruppe.

NOSQ-2002 er udviklet med støtte fra Nordisk Ministerråd, som har copyright til det (to versioner). Det kan frit benyttes.

Bemærk dog, at nuværende og fremtidige sprogversioner af NOSQ-2002 spørgeskemaet ikke må anvendes kommercielt.

Sprogversioner

NOSQ-2002 spørgeskemaet kan downloades i forskellige sprogversioner:

Catalansk

Dansk

Engelsk

Finsk

Islandsk

Norsk

Spansk

Svensk

Baggrund

Hudlidelser er blandt de hyppigste arbejdsbetingede lidelser i de nordiske lande og i mange andre lande. Arbejdsbetingede hudlidelser på hænder og underarme er ofte tilbagevendende eller kroniske. Både de økonomiske og de sociale konsekvenser er betydelige både for den eksemramte og for samfundet. Det fik en nordisk gruppe forskere - Nordic Occupational Skin Questionnaire Group – til at udvikle spørgeskemaet NOSQ-2002.

Baggrunden for udvikling af NOSQ-2002 spørgeskemaerne samt vejledning om tilpasning, test og oversættelse er beskrevet i en rapport udgivet af Nordisk Ministerråd i 2002.

Flyvholm M-A, Susitaival P, Meding B, Kanerva L., Lindberg M, Svensson Å., Ólafsson JH. Nordic Occupational Skin Questionnaire - NOSQ-2002. Nordic questionnaire for surveying work-related skin diseases on hands and forearms and relevant exposures. TemaNord 2002:518. Nordic Council of Ministers, Copenhagen.

Du kan downloade rapporten om NOSQ-2002 spørgeskemaet i Google Books

Rapporten indeholder også en gennemgang af relevant litteratur om anvendelse af spørgeskemaer til undersøgelser af hudlidelser samt en faglig diskussion af dette.

I rapporten er der også en gennemgang af det lange spørgeskema (NOSQ-2002/INFO), hvor der er instruktioner og anbefalinger til forskere fx om tilpasning af spørgsmål om job og eksponering.


Yderligere oplysninger