Spring over hovedmenu

Spørgeskema til måling af social kapital

Social kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder. Et godt samarbejde øger både arbejdspladsens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Brug dette spørgeskema til at finde ud af, hvor god jeres sociale kapital er.

NFA har udviklet et spørgeskema til at kortlægge den sociale kapital på arbejdspladsen. Spørgeskemaet har tidligere været tilgængeligt i en ekeltronisk version. Det er det ikke længere, men det er stadig tilgængeligt i PDF-format

Formål

Formålet med dette spørgeskema er at give arbejdspladser informationer, der kan danne grundlag for overvejelser om, hvor og hvordan arbejdspladsen eventuelt kan sætte ind for at vedligeholde eller forbedre den sociale kapital.

Om værktøjet

I 2014 udviklede NFA tre nye versioner af spørgeskemaet med henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål som supplement til Arbejdsmiljørådets skema. NFA har udviklet et spørgeskema om social kapital. Det Spørgeskemaet gør det muligt at måle forskellige former for social kapital på arbejdspladsen og at måle den sociale kapital på teams- og afdelingsniveauer i virksomheden.

Spørgeskemaet bygger på den nyeste opdaterede viden om social kapital på arbejdspladsen. Her skelner man mellem tre former for social kapital:

Sammenbindende social kapital (bonding) 

De ressourcer der findes i de sociale relationer inden for arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har et fælles ansvar for at udfører én eller nogle opgaver, og som relativt hyppigt har indbyrdes kontakt.

Brobyggende social kapital (bridging)

De ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger, som har ansvar for at udfører én eller nogle forbundne opgaver, og som normalt ikke har hyppigt indbyrdes kontakt, eller hvor kontakten er formidlet af repræsentanter.

Forbindende social kapital (linking)

Betegner de ressourcer der findes i de sociale relationer mellem arbejdsgrupper, teams eller afdelinger og ledelsen, som varetager planlæggende, inspirerende, motiverende, koordinerende, udviklingsmæssige og flere andre funktioner i relation til medarbejderne. Forskerne bag spørgeskemaet har fundet frem til, at der kan skelnes mellem to underkategorier af forbindende social kapital:

  • Relationen mellem medarbejderne og den nærmeste ledelse, som har relativt hyppigt indbyrdes kontakt
  • Relationen mellem medarbejderne og den samlede ledelse, hvor der er sjældnere direkte indbyrdes kontakt og måske oftere har indirekte kontakt.

Spørgeskemaet findes i tre versioner med henholdsvis 25, 21 og 15 spørgsmål. Den længste version giver flere konkrete informationer om forskellige aspekter af den sociale kapital på arbejdspladsen end de kortere versioner. De to korte versioner tager kortere tid at anvende. Indholdsmæssigt ligner de tre versioner hinanden.

Ligheder og forskelle fremgår af ’Oversigt over spørgsmålene i de tre versioner af 'Spørgeskema om social kapital'

Baggrund

Den sociale kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder på jeres arbejdsplads. Samarbejdet finder sted mellem kolleger, der arbejder tæt sammen i det daglige, mellem afdelinger, der hver især bidrager til at levere virksomhedens kerneydelser og mellem medarbejdere og ledere på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at samarbejdet fungerer, da det både øger virksomhedens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde.

Forskning i social kapital på arbejdspladsen er relativ ny. I 2008 udgav Arbejdsmiljørådet og NFA en hvidbog om virksomhedernes sociale kapital, og i 2011 udviklede NFA et spørgeskema for Arbejdsmiljørådet til måling af den sociale kapital. Dette spørgeskema indeholder 12 spørgsmål og kan anvendes til at måle den sociale kapital på arbejdspladsen og i arbejdspladsernes afdelinger og jobgrupper, så man opnår et enkelt udtryk for den samlede sociale kapital.


Yderligere oplysninger