Spring over hovedmenu

Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur kan bruges til at kortlægge sikkerhedskulturen på to niveauer i virksomheder med over 10 ansatte.

Formål

Spørgeskemaet kan bruges til at synliggøre eventuelle problemer med sikkerhedskulturen på virksomheden inden for syv centrale områder.

Om værktøjet

Spørgeskemaerne kan bruges af alle virksomheder med over 10 ansatte til at kortlægge deres sikkerhedskultur på to niveauer i virksomheden:

  1. Et spørgeskema til medarbejderne: Vil give viden om vaner, holdninger og rutiner omkring sikkerheden.
  2. Et auditskema til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten: Vil give viden om de formelle strukturer omkring sikkerheden.

Spørgeskemaet består af 27 spørgsmål fordelt på 7 dimensioner:

  1. Arbejdsmiljørepræsentantens engagement i sikkerhed
  2. Arbejdsmiljøledelse
  3. Instruktion i sikkerhed
  4. Generel ledelse
  5. Efterlevelse af sikkerhedsregler
  6. Opmærksomhed på sikkerhed
  7. Involvering.

Man kan også benchmarke sig med andre virksomheder via en database, der samler resultater fra undersøgelsen. 

Sådan gør du

Spørgeskemaet skal i følge vejledningen udfyldes af mindst ti medarbejdere og helst flere, for, at det giver mening at tolke resultaterne. Fokus er således ikke på den enkelte medarbejder, men på virksomheden som helhed og dens afdelinger.

Download spørgeskemaet til medarbejderne

Download vejledning til spørgeskemaet

Download scoringsarket til spørgeskemaet

Download auditskema (indeholder vejledning og scoringsark)


Baggrund

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har i samarbejde med Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Forskningscenter Risø, DTU har udarbejdet spørgeskemaerne – de første af sin art i Danmark. Begge spørgeskemaer er resultatet af forskningsprojektet ’Sikkerhedskultur & Arbejdsulykker’, som i 2002 fik støtte fra det daværende Arbejdsmiljørådets Servicecenter. 


Yderligere oplysninger

Projektleder, seniorforsker Kent Jacob Nielsen, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet, Herning og seniorforsker Pete Kines, NFA