Spring over hovedmenu

Projekt 1001 nat

På det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har vi nu afsluttet indsamlingen af data til et forskningsprojekt om sammenhængen mellem tilrettelæggelsen af arbejdstid og helbred. På denne side vil vi dele nyheder fra projektet.

Du kan læse nyheden om afslutningen på dataindsamlingen her: 1001 blodprøver danner fundamentet for fremtidens forskning i natarbejde

Hvorfor 1001 nat?

Projektet skal gøre os klogere på, hvilke helbredsmæssige konsekvenser skifteholds- og natarbejde har, samt bidrage til at kvalificere anbefalinger om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges bedst i forhold til at passe på medarbejdernes helbred.

Hvor mange deltog?

I alt deltog 1076 regionsansatte på tværs af faggrupper, herunder social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, jordemødre, læger, lægesekretærer, fysioterapeuter mv. De fleste deltagere (ca. 80%) har aften/natarbejde som en del af deres arbejdstider, mens knap hver femte har fast dagarbejde.

Hvad sker der nu?

Inden længe påbegynder vi arbejdet med at gøre spørgeskemaerne klar til statistiske analyser, analysere indholdet i blod- og spytprøver og aflæse glukosemålere og aktivitetsmålere. Vi udarbejder og udsender også løbende søvnrapporter til alle deltagere, som har udfyldt søvndagbøger i 7 eller flere dage.

Information i forbindelse med dataindsamlingen:

Hvem kan være med?

Vi søger kvindelige regionsansatte med enten fast dag-, aften- eller nattevagt, samt ansatte med blandede vagter. For at deltage skal du være over 18 år, og du må ikke være gravid eller planlægge at blive gravid i de 14 dage, du deltager. Du skal desuden være ansat minimum 28 timer om ugen.

Vi kommer ud på hospitalerne i alle Danmarks regioner og laver dataindsamling. Der er også mulighed for at deltage ved at møde op på NFA (se tilmeldingslinks i boksen til højre). Det er frivilligt at deltage i forskningsprojektet, og vi oplyser ikke til arbejdspladsen, hvem der deltager.

Hvad kræver det?

På første undersøgelsesdag vil du modtage mundtlig og skriftlig information om projektet. Hvis du ønsker at deltage, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du vil få taget en blodprøve, og få målt din højde, vægt, dit hofte-taljemål, samt blodtryk. Vi sender dig desuden et baggrundsspørgeskema. Det tager ca. 30 minutter.

I de efterfølgende 14 dage skal du bære en søvnmåler og udfylde en søvndagbog. Derudover skal du bære udvalgte målere, som registrerer dit fysiske aktivitetsniveau, hudtemperatur og lyseksponering. Nogle deltagere vil desuden blive bedt om at indsamle spytprøver.

Hvad viser forskningen?

Skiftearbejde kan give akutte gener som dårlig søvn, nedsat kognitiv funktion og mave- eller tarmgener. Generne er typisk forbigående, men der er forøget risiko for mere langsigtede helbredseffekter som hjertekarsygdom, kræft og type 2-diabetes.

Da skiftearbejde, både nu og i fremtiden, er et vilkår i mange erhverv, er der brug for yderligere viden om, hvordan natarbejde og sygdom hænger sammen og om, hvordan arbejdstiden bedst tilrettelægges for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.


Du kan læse mere om skiftearbejde her


Vil du vide mere?

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål:

Til dig, der overvejer at deltage

Til dig, der allerede deltager

Har du yderligere spørgsmål til projektet kan du kontakte videnskabelig assistent Anne Emily Arup (telefon: 29 32 32 64 eller mail aar@nfa.dk) eller seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen (telefon: 30 35 98 43 eller mail knn@nfa.dk).


Yderligere oplysninger


Videnskabelig assistent Anne Emily Arup 

Videnskabelig assistent Mette Sallerup 

Seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen 

Professor Anne Helene Garde