Spring over hovedmenu

Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats, VAI

NFA har offentliggjort de nyeste data fra VAI-undersøgelsen, som er fra 2017, og de stilles nu til rådighed på en ny og mere brugervenlig måde.

I årene 2012-20 får leder- og medarbejderrepræsentanter på et udsnit af danske virksomheder i Danmark mulighed for at svare på spørgsmål om arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats. Undersøgelsen vil tegne et detaljeret billede af danske arbejdspladsers håndtering af arbejdsmiljøet, deres prioriteringer, de konkrete indsatser over for fx støj, ulykker, psykisk arbejdsmiljø og løftearbejde.

Indtil nu er undersøgelsen gennemført i 2012, 2014-15 og 2017.

Find alle resultaterne fra VAI2017 i en ny visualisering

De nye spørgeskemadata om Virksomhedernes ArbejdsmiljøIndsats 2012-2017 findes i en ny visualisering, hvor det er muligt at finde alle resultaterne og foretage egne analyser:

Se den nye visualisering af alle resultaterne i Tableau 

Den tredje runde af undersøgelsen blev gennemført i 2017. 8.100 arbejdspladser fik mulighed for at udfylde spørgeskemaet om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Svarprocenten var 46,7.

Data fra undersøgelsen omfatter svar fra både medarbejder- og ledelsesrepræsentanter. Undersøgelsens størrelse betyder, at NFA kan offentliggøre data om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats for 36 brancher og 3 grupper af virksomhedsstørrelser.

Data bruges først og fremmest af Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgivere og virksomheder, men alle med interesse i arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser har mulighed for at følge med i udviklingen.

Læs rapporten om virksomheders arbejdsmiljøindsats 2017

Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017 – En spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladser i Danmark. NFA, 2018.

Læs resuméet af rapporten om virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017

Resumé af rapporten 'Fakta om virksomhedernes arbejdsmiljø 2017', NFA, 2018.

Se spørgeskemaet

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Spørgeskemaundersøgelse 2017.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats måles frem til 2020

Undersøgelsen ’Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2017 er den tredje måling, som skal bruges til at følge udviklingen i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats frem til 2020. Den første måling blev gennemført i 2012, og den er gennemført to gange siden.

Undersøgelsen bliver gennemført som følge af en politisk aftale om en national arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Ved at følge udviklingen af arbejdsmiljøindsatsen på danske virksomheder får Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og andre aktører inden for arbejdsmiljøområdet mulighed for at identificere arbejdsmiljøforhold, der kræver en ekstra indsats for at leve op til målene i den nationale arbejdsmiljøstrategi.