Sundhedsansat og patient i samtale

Projekt 1001 nat

På det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er vi i gang med et forskningsprojekt, der undersøger sammenhængen mellem tilrettelæggelsen af arbejdstid og helbred. Forskningsprojektet skal gøre os klogere på, hvilke helbredsmæssige konsekvenser skifteholds- og natarbejde har, samt bidrage til at kvalificere anbefalinger om, hvordan arbejdstiden kan tilrettelægges bedst i forhold til at passe på medarbejdernes helbred. Du kan være med til at skabe ny og nyttig viden om skiftearbejde og helbred til fordel for alle skiftearbejdere.

Hvem kan være med?

Vi søger kvindelige regionsansatte med enten fast dag-, aften- eller nattevagt, samt ansatte med blandede vagter. For at deltage skal du være over 18 år, og du må ikke være gravid eller planlægge at blive gravid i de 14 dage, du deltager. Du skal desuden være ansat minimum 28 timer om ugen.

Vi kommer ud på hospitalerne i alle Danmarks regioner og laver dataindsamling. Der er også mulighed for at deltage ved at møde op på NFA (se tilmeldingslinks i boksen til højre). Det er frivilligt at deltage i forskningsprojektet, og vi oplyser ikke til arbejdspladsen, hvem der deltager.

Hvad kræver det?

På første undersøgelsesdag vil du modtage mundtlig og skriftlig information om projektet. Hvis du ønsker at deltage, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Du vil få taget en blodprøve, og få målt din højde, vægt, dit hofte-taljemål, samt blodtryk. Vi sender dig desuden et baggrundsspørgeskema. Det tager ca. 30 minutter.

I de efterfølgende 14 dage skal du bære en søvnmåler og udfylde en søvndagbog. Derudover skal du bære udvalgte målere, som registrerer dit fysiske aktivitetsniveau, hudtemperatur og lyseksponering. Nogle deltagere vil desuden blive bedt om at indsamle spytprøver.

Hvad viser forskningen?

Skiftearbejde kan give akutte gener som dårlig søvn, nedsat kognitiv funktion og mave- eller tarmgener. Generne er typisk forbigående, men der er forøget risiko for mere langsigtede helbredseffekter som hjertekarsygdom, kræft og type 2-diabetes.

Da skiftearbejde, både nu og i fremtiden, er et vilkår i mange erhverv, er der brug for yderligere viden om, hvordan natarbejde og sygdom hænger sammen og om, hvordan arbejdstiden bedst tilrettelægges for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø.


Du kan læse mere om skiftearbejde her.

Vil du vide mere?

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til projektet kan du kontakte videnskabelig assistent Anne Emily Arup (telefon: 29 32 32 64 eller mail aar@nfa.dk) eller seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen (telefon: 30 35 98 43 eller mail knn@nfa.dk).

Information og vejledninger

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Helsefonden.

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00