Ergonomisk arbejdsmiljø

fysisk arbejdsmiljø topillustration

Ergonomisk arbejdsmiljø

NFA forsker i, hvordan man kan skabe et sundt ergonomisk arbejdsmiljø.

Visionen for NFA’s forskning inden for det ergonomiske arbejdsmiljø er at bidrage til at styrke opmærksomhed og viden om, hvordan man kan skabe et sundt ergonomisk arbejdsmiljø, forebygge smerter og sygefravær. Desuden forsker NFA i at udvikle løsninger på udfordringer i arbejdsmiljøet som fx tungt løftearbejde og højt arbejdstempo. Alt med det overordnede formål at alle skal have mulighed for et sundt langt arbejdsliv. Det sker gennem international banebrydende forskning, interventioner, formidling og tæt samarbejde med arbejdspladser og arbejdsmiljøprofessionelle.

Smerter og sygefravær forekommer i høj grad blandt mange medarbejdere i fysisk betonede jobs i Danmark. ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ og ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen’ fra 2020 fremhæver, at færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger på arbejdet. Det skal NFA's forskningsprogram inden for ergonomisk arbejdsmiljø bidrage til.

Læs forskningsprogrammet for området ergonomisk arbejdsmiljø

Temaer om ergonomisk arbejdsmiljø


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00