Ny undersøgelse slår fast: Større fokus på byggeledernes rolle for sikkerheden i byggebranchen er nødvendigt

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 5. sep 2022

Hvis risikoen for ulykker i byggebranchen skal nedbringes, er der brug for en mere dynamisk tilgang, hvor arbejdsmiljøet tænkes ind på alle organisatoriske niveauer og alle faser i byggeprojekter. Det viser en ny ph.d.-afhandling.

Det er velkendt, at byggebranchen er en af de farligste brancher i Danmark.

Risikoen for alvorlige arbejdsulykker og overbelastning ved eksempelvis tunge løft er mere end dobbelt så stor som andre brancher.

Nu understreger en ph.d.-afhandling, som er del at et større projekt omkring sikkerhedskultur på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), at arbejdet med sikkerheden på byggepladserne skal tages mere seriøst, hvis der skal gøres en forskel. Ph.d.’en er skrevet at Katharina Christiane Nielsen Jeschke ved NFA. Hun er i dag Post.doc ved Syddansk Universitet.

I 8 måneder har hun været på sidelinjen på tre danske byggepladser, hvor hun nøje har holdt øje med de ansattes sikkerhed, lyttet til deres interne drøftelser og interviewet dem om deres arbejde med arbejdsmiljøet:

- Jeg har været meget optaget af, at dykke ned i paradokset om enten/eller-tilgangen, når det handler om arbejdsmiljø i byggebranchen. Altså at man enten har fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø eller virksomhedens produktionsmål, siger hun.

Byggelederes selvopfattelse udfordrer sikkerhed og arbejdsmiljø

– Jeg har især kigget på byggeledernes funktion på byggepladserne. De har en funktion, hvor de skal tage hensyn til mange forskellige interesser. Det gælder både HR, økonomi, kvalitet, produktionsplanen og selvfølgelig alle medarbejderne på byggepladsen, siger Katharina Christiane Nielsen Jeschke.

Det betyder, at byggelederne tit arbejder i et konfliktfyldt spændingsfelt, hvor deres faglige selvopfattelse om at være færdige til tiden, sikre en høj kvalitet og samtidig være selvstændige og uafhængige udfordres. Hvis det sættes på spidsen, kan de modstridende hensyn mellem hhv. økonomi og arbejdsmiljø eksemplificeres ved, at byggelederen skal forholde sig til følgende dilemma:

”Skal vi bruge en uge mere på at lave fundamentet, så vi kan gøre det sikkert og i et normalt tempo – eller skal vi skynde os i denne uge og måske tage nogle større risici ifht. sikkerhed, så vi kan være færdige til tiden?”

- Jeg oplever generelt, at byggelederne er meget dygtige at navigere i mellem de forskellige krav og interesser i deres hverdag på en fleksibel måde. Og mens nogle lykkedes rigtig godt med at håndtere sikkerheden iblandt de mange andre opgaver, oplever andre, at den faglige identitet gør det sværere at prioritere sikkerheden højt nok.

Byggelederne er altså bevidste om, at de har nogle medarbejdere, de gerne vil passe på. Men det er svært, når der også er en produktion og ”en deadline”, der presser på. De kan risikere, at hele byggeplanen skrider.

- Derfor er det interessant at kigge på, hvor de i stedet kan integrere arbejdsmiljø og sikkerhed i arbejdet med en både/og-tilgang i stedet for enten/eller, siger Post.doc Katharina Christiane Nielsen Jeschke.

En dynamisk tilgang på flere niveauer og faser

Det Katharina bemærkede på byggepladserne var, at arbejdsmiljøet ofte blev betragtet som det, hun kalder en ”sidevogn”:

- Arbejdsmiljøet er taget med i processen. Det står på papiret, som det skal. Men man lykkedes ikke rigtig med at få det med ind i praksis og integreret i hverdagen, siger hun og uddyber:

- Det er afgørende, at arbejdsmiljøet integreres systematisk i dagligdagen på byggepladsen, så både direktørerne og den enkelte medarbejder tænker det ind sammen med de øvrige mål om produktion.

Seniorforsker på NFA, Johnny Dyreborg, været vejleder for Katharina Christiane Nielsen Jeschke igennem forløbet:

- Tidligere forskning har nok haft lidt for meget fokus på, at det enten var hensyn til produktion eller hensyn til sikkerhed, men ikke et ’både og’. Denne ph.d.-afhandling viser på fornem vis, hvordan byggeledere tager forskellige strategier i anvendelse til at balancere de modsætninger, der kan være mellem produktion og sikkerhed. Afhandlingen viser, at det er en vigtig professionel kompetence blandt byggeledere, at gøre dette tilsyneladende modsætningsforhold til et ’både og’, som dermed kunne bidrage til at sikkerhed integreres i de daglige produktionsopgaver, til gavn for sikkerheden i bygge-anlægsarbejdet, siger Johnny Dyreborg.

Om projektet

Ph.d.-afhandlingen er en del af NFA-projektet Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser (Toolbox2), der er et opfølgende projekt til Toolbox (https://nfa.dk/da/Vaerktoejer/Andre-vaerktoejer/Toolbox), som Katharina også var med på. Formålet med Toolbox var at give formænd i byggebranchen redskaber til at tænke arbejdsmiljø, samarbejde og planlægning ind i hverdagen.

Ledelsens engagement og prioritering af den daglige sikkerhed spiller en vigtig rolle i forhold til medarbejdernes daglige prioritering af sikkerheden. Dette har der været fokus på i Toolbox2 projektet, som afsluttes ved NFA i løbet af 2023, hvor der også udvikles Toolbox-træningsmaterialer med fokus på de seks hyppigste typer af arbejdsulykker i byggeriet.

Læs mere om emnet

Ph.d-projektet bygger på i alt tre videnskabelige artikler (to publicerede artikler, en endnu ikke publiceret artikel) og en afhandling:

Afhandling: https://research.cbs.dk/en/publications/balancing-safety-in-everyday-work-a-case-study-of-construction-ma

Jeschke K, Waldorff SB, Dyreborg J, Kines P, Ajslev JZN. Complaining about occupational safety and health: A barrier for collaboration between managers and workers on construction sites. Construction Management and Economics 2021;39(6):459-474.
doi: https://doi.org/10.1080/01446193.2021.1924388

Jeschke, K. N. (2022). Understanding how managers balance the paradoxical nature of occupational safety through a practice-driven institutional lens. Safety science, 147, 105627. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105627

Katharina N. Jeschke, Susanne Boch Waldorff, Morten Thanning Vendelø, Jeppe Z.N. Paper 2: “Developing hybrid managerial practices: Site managers’ professional identities and their impact on safety practices in the construction industry”, (Manuscript in review)

Yderligere oplysninger

Katharina Christiane Nielsen Jeschke - post.doc, SDU Katharina Christiane Nielsen Jeschke - post.doc, SDU


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00