Ledelse og organisering

NFA's bestyrelse, direktion og syv chefer varetager henholdsvis den overordnede og den daglige ledelse af NFA.

Bestyrelsen fastsætter de generelle retningslinjer for NFA’s organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Direktør Steffen Bohni og vicedirektør Rikke Thoning Solaas varetager den daglige ledelse sammen med syv chefer, der har ansvaret for vores forskning og analyser, ledelsessekretariat og kommunikation, økonomi og daglige drift.

Læs mere om NFA's ledelse og organisering


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00