Sikkerhed og ulykker

sikkerhed og ulykker topillustration

Sikkerhed og ulykker

63.707 anmeldte arbejdsulykker og 36 dødsfald som følge af arbejdsulykker i 2021. 
Kilde: Arbejdstilsynet

Sikkerhed og arbejdsulykker er et vigtigt forskningsområde for NFA. Formålet er at frembringe ny viden, som bl.a. myndigheder og arbejdsmarkedets parter kan omsætte til handlingsrettede tiltag, værktøjer og guidelines, der bidrager til at styrke en god sikkerhedskultur, forbedre sikkerheden og forebygge ulykker på arbejdspladserne.

NFA's forskning favner hele spektret fra afdækning af problemer relateret til arbejdsulykker og sikkerhed, udvikling og afprøvning af virkemidler, samt udbredelse af evidensbaseret viden og værktøjer til de prioriterede brancher.

Arbejdsulykker er et prioriteret område i ’National strategi for arbejdsmiljøforskning’ og i ’Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen 2021-2030’. NFA’s forskning i sikkerhed og arbejdsulykker understøtter dermed begge aftaler.

Læs NFA’s forskningsprogram om sikkerhed og arbejdsulykker

Temaer om sikkerhed og ulykker


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00