Fem kortfilm som supplement til guiden

Se de fem kortfilm og bliv klogere på, hvordan I selv kan observere og analysere barrierer og følelsesmæssige krav på jeres arbejdsplads.

Om de fem kortfilm til guiden

I tre af de fem film kan du følge observatøren i arbejdet med at undersøge, hvilke barrierer i form af forhindringer og forstyrrelser medarbejdere i ældreplejen kan komme ud for på en helt almindelig arbejdsdag. 

I den fjerde film kan du se, hvordan du interviewer medarbejderen og får uddybet forhold om de forstyrrelser og forhindringer, der sker. Og i den femte film kan du høre om nogle af de følelsesmæssige arbejdskrav, der er en følge af arbejdet med de ældre og deres pårørende.

Film om personlig pleje

Personlig pleje inkluderer ofte arbejde med lift. Brug af lift kan være forbundet med forskellige forhindringer. I denne film kan du se, hvilke hændelser observatøren bliver opmærksom på, der kan være mulige forhindringer i en liftsituation.

Se film om personlig pleje.

Film om kontorarbejde

Arbejdsopgaver som fx at tjekke arbejdsmail, skrive i journaler og at dokumentere forskellige hændelser, er centrale opgaver i ældreplejen. I denne film vises, hvordan en observatør undersøger forstyrrelser og forhindringer under arbejdstrin, der vedrører kontorarbejde.

Se film om kontorarbejde

Film om medicinhåndtering

Når ansatte håndterer medicin, er det vigtig, at de ikke bliver forstyrret eller forhindret i arbejdet. Denne film viser hvilke hændelser, der kan udgøre en barriere eller være forstyrrende under håndteringen af medicin til de ældre. 

Se film om medicinhåndtering

Film om interview med medarbejder

Inden I kan afprøve mulige forhindringer, bør I følge observationerne op med et uddybende interview med den medarbejder, I har fulgt. Interviewet kan give vigtige tillægsoplysninger, som kan være brugbare, når I skal vurdere omfanget af barrierer og følelsesmæssige arbejdskrav i det daglige arbejde.

Se film om interview med medarbejder

Film om følelsesmæssige arbejdskrav

Følelsesmæssige arbejdskrav kan være positive og handle om at lave positive aktiviteter eller socialisere med de ældre. Eller de kan være udfordrende og dreje sig om, når de ældre eller deres pårørende udtrykker negative følelser fx sorg, vrede eller aggressivitet overfor medarbejderen. I begge tilfælde kræver det, at medarbejderne bruger deres indlevelsesevne og samtidig er i stand til at håndtere både egne og de ældres/pårørendes følelser. I denne film kan du se et eksempel på, hvordan følelsesmæssige arbejdskrav kan håndteres og observeres i hverdagen.

Se film om følelsesmæssige arbejdskrav


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00