DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’

DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’ er et anvendelsesorienteret spørgeskema, som virksomheder kan bruge i deres lokale arbejdsmiljøarbejde. Spørgeskemaet indfanger de mest relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø kan give inspiration og bruges som grundlag for en dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Download DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’

Arbejdspladsskemaet i papirudgave (Pdf).

Arbejdspladsskemaet i netudgave (Powerpoint).

Arbejdspladsskemaet indeholder 87 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgsmålene belyser 30 forskellige skalatemaer, der kan inddeles i fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  • Konflikter på arbejdspladsen
  • Trivsel i arbejdet

Læs om de dimensioner og temaer, der er valgt for DPQ Arbejdspladsskemaet.

Baseret på DPQ Forskningsskemaet

Alle skalatemaer og enkeltspørgsmål i Arbejdspladsskemaet er udviklet i forbindelse med NFA’s udvikling af DPQ Forskningsskemaet. De skalatemaer, der indgår i Arbejdspladsskemaet, er udvalgt i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Arbejdspladsskemaet kan bruges af alle

NFA stiller DPQ Arbejdspladsskemaet gratis til rådighed for de arbejdspladser, der ønsker at bruge spørgeskemaet i forbindelse med deres lokale arbejdsmiljøarbejde. NFA anbefaler, at spørgeskemaet anvendes i sin helhed, da det giver den bedste og mest troværdige kortlægning af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Hvis I selv ønsker selv at opsætte DPQ Arbejdspladsskemaet, kan I hente teksterne på nedenstående links:

Teksten til Arbejdspladsskemaet i excel-format

Teksten til Arbejdspladsskemaet i txt-format.

Nationale referencer

For at gøre resultaterne af jeres målinger ekstra brugbare har NFA indsamlet nationale data om det psykosociale arbejdsmiljø. Resultatet er et repræsentativt gennemsnit for erhvervsaktive personer i Danmark. Arbejdspladser, der anvender DPQ-Arbejdspladsskemaet, kan sammenligne deres resultat med gennemsnittet, og det kan give arbejdspladserne nyttig viden om, hvilke styrker og udfordringer de har i det psykosociale arbejdsmiljø. Det er et godt afsæt for det videre arbejdsmiljøarbejde.

- Det nationale gennemsnit bidrager til at få gang i dialogen om arbejdsmiljøet. Hvordan ligger arbejdspladsen i forhold til det nationale gennemsnit? Og er der områder, hvor man ligger hhv. bedre eller dårligere? På den måde kan det nationale gennemsnit bruges til at udpege de områder, hvor man kan gøre en indsats. Det kan være forhold, man gerne vil forbedre eller forhold, man beslutter sig for at holde fast i, fordi det fungerer godt, siger seniorforsker Thomas Clausen, NFA.

I notatet 'DPQ-Arbejdspladsskema. Nationale referencetal, NFA, 2020' finder du de nationale referencer til DPQ spørgeskemaet.

Download dokumentationsrapporten Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, NFA, Juli 2017, 330 sider.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen