DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’

DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’ er et anvendelsesorienteret spørgeskema, som virksomheder kan bruge i deres lokale arbejdsmiljøarbejde. Spørgeskemaet indfanger de mest relevante aspekter af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø kan give inspiration og bruges som grundlag for en dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.

Download DPQ Arbejdspladsskemaet ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’

Arbejdspladsskemaet i papirudgave (Pdf).

Arbejdspladsskemaet i netudgave (Powerpoint).

Arbejdspladsskemaet indeholder 87 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Spørgsmålene belyser 30 forskellige skalatemaer, der kan inddeles i fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse, samarbejde og forandringer på arbejdspladsen
  • Konflikter på arbejdspladsen
  • Trivsel i arbejdet

Læs om de dimensioner og temaer, der er valgt for DPQ Arbejdspladsskemaet.

Baseret på DPQ Forskningsskemaet

Alle skalatemaer og enkeltspørgsmål i Arbejdspladsskemaet er udviklet i forbindelse med NFA’s udvikling af DPQ Forskningsskemaet. De skalatemaer, der indgår i Arbejdspladsskemaet, er udvalgt i samarbejde med en følgegruppe med repræsentanter for arbejdsmarkedets parter.

Arbejdspladsskemaet kan bruges af alle

NFA stiller DPQ Arbejdspladsskemaet gratis til rådighed for de arbejdspladser, der ønsker at bruge spørgeskemaet i forbindelse med deres lokale arbejdsmiljøarbejde. NFA anbefaler, at spørgeskemaet anvendes i sin helhed, da det giver den bedste og mest troværdige kortlægning af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Hvis I selv ønsker selv at opsætte DPQ Arbejdspladsskemaet, kan I hente teksterne på nedenstående links:

Teksten til Arbejdspladsskemaet i excel-format

Teksten til Arbejdspladsskemaet i txt-format.

Indsamling af nationale referencedata

Arbejdspladsskemaet vil blive udsendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i arbejde. Resultaterne fra denne dataindsamling vil blive opgjort for alle svarpersoner og på branchegruppeniveau (19 branchegrupper) og kan anvendes som sammenligningsdata og inspiration for de arbejdspladser, der anvender Arbejdspladsskemaet.

Hent en uddybende vejledning til DPQ Arbejdspladsskemaet (5 sider).

Hent en kort vejledning om at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen (2 sider).

Indtil vi offentliggør de nye referencedata kan man sammenligne med resultaterne fra dataindsamlingen fra 2015, som er offentliggjort i dokumentationsrapporten om DPQ Forskningsspørgeskemaet.

Download dokumentationsrapporten Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) – Et spørgeskema om psykosocialt arbejdsmiljø, NFA, Juli 2017, 330 sider.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen