Dårlig akustik påvirker skolelærere negativt

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 23. jan 2019

Lærere, som underviser i lokaler med dårlig akustik, trives mindre i jobbet end kolleger, der underviser i lokaler med bedre akustik. Det viser en undersøgelse af den effekt, som støj og akustik i klasselokaler har på lærernes trivsel. Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet Environment and Behavior.

Effekten af støj og dårlig akustik på lærere undersøgt

Dårlig akustik og støj i klasselokalerne medvirker til at forringe læringsmiljøet for eleverne. Det påvirker fx elevernes muligheder for at snakke sammen og diskutere, og det gør det sværere for eleverne at høre, hvad der bliver sagt. Men hvordan påvirker støj og dårlig akustik i klasselokalet lærernes trivsel, og dermed deres muligheder for at levere en god præstation som undervisere? Det har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, og firmaet Akustik Aps undersøgt.

Ti skoler og 283 københavnske lærere medvirkede

283 lærere fra ti folkeskoler i København medvirkede i undersøgelsen. Lærerne blev bedt om at svare på en række spørgsmål om deres helbred, forstyrrelser på grund af støj samt andre arbejdsrelaterede emner. Skolerne blev inddelt i tre kategorier ud fra, hvor lang efterklangstiden var i klasselokalerne.

Efterklangstiden – hvad betyder det?
Efterklangstiden er en af flere måder til at få oplysninger om akustikken i et lokale. Efterklangstiden er den tid det tager fra en lydkilde afbrydes, til selve lyden er faldet med 60 decibel. I denne undersøgelse er

klasselokaler med lang efterklangstid defineret som lokaler med en efterklangstid på 0,59-0,73 sekunder.
klasselokaler med middel efterklangstid er defineret som lokaler med en efterklangstid på 0,50-0,53 sekunder.
klasselokaler med kort efterklangstid er defineret som lokaler med en efterklangstid på 0,41-0,47 sekunder.

Lang efterklangstid mindsker trivslen

Resultaterne viser blandt andet, at

 • lærere som underviser i klasselokaler med lang efterklangstid er mindre tilfredse med jobbet, føler at de mangler energi og er i højere grad interesserede i at skifte job end kolleger, som underviser i lokaler med kortere efterklang.
 • interessen for at skifte job er seks gange højere blandt lærere, der underviser i lokaler med lang efterklangstid end blandt dem, der underviser i lokaler med kort efterklangstid.
 • lærere som bliver udsat for støj i mindst en fjerdel af arbejdstiden er mindre motiverede og oplever hyppigere søvnighed (at kroppen har et reelt behov for søvn) end lærere, der bliver udsat for støj i mindre end en fjerdedel af arbejdstiden.

Samlet viser resultaterne, at lang efterklangstid i klasselokalerne påvirker lærernes trivsel negativt.

Andre resultater fra undersøgelsen

 • Irritation over andre arbejdsforhold end støj har betydning for lærernes fysiske træthed og motivation.
 • Mangel på energi og motivation forekommer i mindre grad blandt lærere, som underviser elever i 1.-3. klasse end blandt lærere, som underviser elever i 7.-10. klasse. Det tyder derfor på, at det er mere mentalt krævende at undervise elever i de ældste klasser.
 • Lærere som arbejde 31-37 timer om ugen er mindre fysisk trætte end lærere, som underviser mindre end 31 timer om ugen.

Læs de to videnskabelige artikler om resultaterne 

 1. Kristiansen J, Persson R, Lund SP, Shibuya H & Nielsen PM. Effects of classroom acoustics and self-reported noise exposure on teachers well-being. Environment and Behavior 2011. [Epub ahead of print]. DOI: 10.1177/0013916511429700
 2. Kristiansen J, Lund SP, Nielsen PM, Persson R & Shibuya H. Determinants of noise annoyance in teachers from schools with different classroom reverberation times. Journal of Environmental Psychology 2011;31(4):383-92.

Fakta om forskningsprojekt om støj og mental træthed blandt skolelærere

 • Undersøgelsen er gennemført forskere fra Det Nationale Forskningscenter i Arbejdsmiljø og Akustik Aps.
 • Projektet hedder ’Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde’.
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet projektet økonomisk.
 • Forskerne på NFA skal i gang med et nyt projekt, som også er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Det skal øge vores viden om, i hvilket omfang en kortere efterklangstid i klasselokaler påvirker lærernes trivsel. Projektet udføres i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, som fokuserer på elevernes trivsel og læringsmiljø. Læs mere om det nye projekt ’Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø – lydmiljøets betydning for et godt arbejdsmiljø i folkeskolen’.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA, tlf. 3916 5259, jkr@arbejdsmiljoforskning.dk 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00