Glade kollegaer der giver high five

Ny drejebog: Sådan arbejder I med social kapital på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 20. dec 2018 - Af Hanna Sigga Madslund - Foto: Colourbox

Det er en god idé at give den sociale kapital på arbejdspladsen et serviceeftersyn. Det kan man nu få hjælp til i en ny drejebog. Og det kan give positive resultater i arbejdsmiljøet.

Social kapital handler om, hvordan samarbejdet på arbejdspladsen fungerer. Hvis samarbejdet på arbejdspladsen fungerer godt, og den sociale kapital er høj, får medarbejdere og ledere bedre muligheder for at løse deres arbejdsopgaver på en effektiv og tilfredsstillende måde.
Hvordan man konkret kan arbejde systematisk med at forbedre den sociale kapital på arbejdspladsen, kan man læse om i en ny drejebog om social kapital fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

I drejebogen taler forskerne bag drejebogen om fire former for social kapital, nemlig social kapital inden for teams, social kapital mellem teams, social kapital mellem medarbejdere og den nærmeste leder og social kapital i forhold til arbejdspladsen som helhed.

Store forskelle i den sociale kapital

Der er ofte store forskelle i den sociale kapital på tværs af arbejdspladser. Men der er samtidig også ofte store forskelle i den sociale kapital mellem forskellige teams og afdelinger på samme arbejdsplads, og det er der grund til at kigge nærmere på:

-På grund af de store forskelle, der kan være i den sociale kapital på en arbejdsplads, er det en god ide idé at give den sociale kapital et serviceeftersyn og finde ud af, hvordan man kan blive bedre til at samarbejde. Ved at arbejde med den sociale kapital får man mulighed for at skabe en bedre arbejdsplads med gode samarbejdsrelationer, mere arbejdsglæde, øget produktivitet og kvalitet i kerneopgaven, siger seniorforsker Thomas Clausen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der står bag drejebogen.

Ifølge drejebogen bør arbejdet med den sociale kapital på arbejdspladsen typisk gennemløbe 5 forskellige faser:

  1. Opstart
  2. Kortlægning
  3. Prioritering og handling
  4. Implementering
  5. Evaluering

Hvordan man konkret arbejder med de enkelte punkter, får man uddybet i drejebogen, og så man er rustet til at gå i gang med arbejdet.

Download drejebogen 

Sæt fokus på samarbejdet. Sådan arbejder I med den sociale kapital på arbejdspladsen, NFA, 2018.

Læs mere om og få spørgeskemaet om social kapital tilsendt

Læs mere om spørgeskema om social  kapital og få spørgeskemaet tilsendt - se her hvordan du gør

Drejebogen er udformet på baggrund af forskningsprojekt

Drejebogen er udformet af seniorforsker Thomas Clausen, seniorforsker Vilhelm Borg og post.doc Annette Meng på baggrund af forskningsprojektet 'Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeriindustrien'.
Projektet er gennemført på NFA med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen, NFA.

Temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om social kapital på arbejdspladsen udsendt torsdag den 20. december2018.

Læs hele temanyhedsbrevet her


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00