Skraldemænd tager affaldsbakterier og svampesporer med hjem: Tøjskifte er en del af løsningen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2. jun 2022

Det kan potentielt gå ud over svækkede familiemedlemmer, hvis skraldemænd tager arbejdsmiljøet med hjem. Skraldemænd udsættes nemlig for store koncentrationer af mikroorganismer. Det viser ny forskning, hvor man har undersøgt, hvor mange og hvilke mikroorganismer der sætter sig på skraldemænds arbejdstøj.

Svampesporer og bakterier i arbejdsmiljøet

Mikroorganismer findes naturligt i den luft, vi indånder. Nogle af dem kan udgøre en sundhedsrisiko. I studiet fandt forskerne bl.a. bakterierne Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae og svampene Aspergillus fumigatus og Candida parapsilosis, som kan være problematiske for personer med svækket immunforsvar. Det skyldes, at de fx kan forårsage infektioner.

Bakterier og svampesporer (mikroorganismer) fra gamle kartoffelskræller og kødrester i vores skraldeposer kan have konsekvenser for skraldemænds sundhed. Mikroorganismerne sætter sig nemlig i skraldemændenes arbejdstøj, hvorefter de frigives i luften og indåndes af skraldemændene selv, eller tages med videre ud i samfundet. Det viser et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Forskerne har undersøgt, hvor mange og hvilke mikroorganismer der ophober sig på skraldemænds tøj i løbet af en arbejdsdag.

- Resultaterne viser, at der samles en høj koncentration af mikroorganismerne på skraldemændenes tøj gennem en arbejdsdag. Skifter skraldemændene fx ikke tøj på deres arbejdsplads, når de har fri, risikerer de at tage mikroorganismerne med sig hjem til familien, forklarer Anne Mette Madsen, der er seniorforsker på NFA.

Udsættes man for forhøjede niveauer af mikroorganismer eller for særlige typer af mikroorganismer, kan det bl.a. forårsage infektioner, betændelseslignende tilstande i luftvejene, ligesom bestemte svampe og bakterier i modtagelige personer kan give astmalignende symptomer. Det kan især have negative konsekvenser for svækkede ægtefæller eller allergiske børn

Ingen grænseværdi for mikroorganismer i Danmark

Studiet af mikroorganismer er et nyt forskningsområde, hvor forskere har fokus på, hvad det kan betyde, hvis eller når skraldemænd tager arbejdsmiljøet med sig hjem.

- I Danmark har vi ikke en grænseværdi for mikroorganismer i arbejdsmiljøet, men jeg synes, at man skal tage resultaterne alvorligt. Vores resultater viser, at skraldemændene udsættes for en høj koncentration af mikroorganismer via luften og via deres arbejdstøj, siger Anne Mette Madsen.

Affaldssortering har medført, at nogle typer af affald afhentes sjældnere, og det har betydning for skraldemændenes arbejdsmiljø:

- Skraldemændene bliver især udsat for mikroorganismer ved selve tømningen af affaldscontainere. Samtidig viser resultaterne, at skraldemænd, som afhenter bioaffald og restaffald, har højere koncentrationer af svampe på deres tøj, end dem der afhenter papiraffald. Jo længere tid affaldet for lov til at stå, des flere mikroorganismer kan affaldet afgive, forklarer Anne Mette Madsen.

Simple råd til færre mikroorganismer

  • Skift tøj efter arbejde, så du ikke tager dit arbejdsmiljø med dig hjem. Det samme gælder, hvis I mødes i fx frokoststuen på arbejdspladsen ved endt arbejdsdag.
  • Ha’ fokus på håndhygiejne og sprit af i førerhuset
  • Hold afstand til skraldebilen, når du aflæsser affald

3F: Ansatte bør pålægges at skifte tøj og gå i bad

Den manglende grænseværdi for, hvor mange mikroorganismer der må være i arbejdsmiljøet i Danmark, bekymrer fagforeningen 3F.

- Vores medlemmer ved ikke præcist, hvad konsekvensen af deres arbejdsmiljø er, og der er ikke noget forskning for området. Vi har hele tiden haft en mistanke om, at skraldemændene tager mikroorganismerne med hjem. Vi har bare ikke kendt til omfanget, men det gør vi nu, siger Benny Nymark Andersen, der er arbejdsmiljøkonsulent i 3F.

I 3F ønsker de nye krav om, at skraldemænd bl.a. skal tage bad og skifte tøj, inden de går hjem:

- Det er vigtigt, at bakterier og svampe bliver på arbejdspladsen og ikke tages med hjem. Undersøgelsen er tydelig i sin konklusion, så der er meget, vi kan arbejde videre med.

Om studiet:

45 skraldemænd deltog i studiet, som var fordelt på 6 måledage; nogle skraldemænd deltog igennem 2 dage og i alt gennemførte forskerne 61 målinger på skraldemændene. For at undersøge koncentrationen og sammensætningen af mikroorganismer blev skraldemændene udstyret med:

  • T-shirts med en såkaldt E-klud på brystet (som udtryk for arbejdstøj)
  • pumpedrevne filter-samplere placeret i en rygsæk, som opsamler den luft skraldemændene kan indånde.

Forskerne fandt både høje koncentrationer af mikroorganismer på E-kluden og i testen fra filtrene.

Læs den videnskabelige artikel / rapport

Yderligere oplysninger


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00