PUX værktøj illustration

Nyt værktøj til pædagoger: Forebyg kaos i daginstitutioner med PUX

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 8. feb 2023

Det nye forskningsbaserede værktøj PUX skal hjælpe medarbejdere i daginstitutioner med at tale om og forebygge kaotiske og pressede hverdagssituationer.

Morgenrod i gaberoben, uro og larm på legepladsen, for mange små kokke i køkkenet.

Det er dagligdagen for mange pædagoger. Men nu kan et nyt forskningsbaseret værktøj være med til at sætte fokus på, tale om og dermed forebygge de urolige og nogle gange direkte kaotiske situationer.

- Vi ved, at pædagoger har både høje fysiske og mentale krav i arbejdet og et stigende problem med mentale sundhedsudfordringer. PUX-værktøjet skal hjælpe dem ud af nogle af de dagligdagssituationer, der presser dem i hverdagen, siger Annette Meng, der er forsker på NFA og projektleder i udviklingen af PUX-værktøjet.

PUX-værktøjet er udviklet i tæt samarbejde med daginstitutioner, og to institutioner har allerede afprøvet det færdige værktøj og oplevede, at det har gjort en reel forskel:

  • ”Det aflaster mere os alle sammen. Der er nogle situationer, der er kommet mere styr på det, så vi ikke stresser rundt og bliver uenige.” (pædagog)
  • ”Det gør, at vi får snakket om flere små problemstillinger, inden de bliver store. Selvom man måske inden tænkte, at det gør vi allerede, eller det kan vi. Men det har gjort en forskel.” (pædagog)
  • ”Jeg tror, mine medarbejdere har fået en ro ud af det ved at kunne ændre lidt på nogle ting til det bedre.” (leder)

Øget fokus på trivsel

Ifølge BUPL kommer vi til at mangle op mod 14.000 pædagoger i 2030. Det skyldes bl.a. et stigende børnetal, færre der bliver uddannet til pædagog og i øvrigt rekrutteringsproblemer i branchen. Derfor er det også afgørende at understøtte pædagogernes trivsel, så flere fortsætter som pædagoger.

- Pædagoger sætter ofte børnene først og sætter sig selv til siden. Med PUX kan pædagogerne sætte fokus på deres egen trivsel og dermed i sidste ende være der bedre for børnene, siger Annette Meng.

Derfor sætter PUX-værktøjet fokus på medarbejdernes trivsel:

”Det giver den der legitimitet. At man som medarbejder har et åndehul, hvor man kan sige, hvad der udfordrer en psykisk og fysisk”, siger en medarbejder, der har været med til at prøve værktøjet i forbindelse med projektet.

”Hvis personalet trives, så trives børnene også. Vores trivsel drypper ned på børnene. Så får vi nogle børn, som har en meget bedre hverdag og udvikler sig og trives meget bedre”, det fortæller en leder, som har været med til at prøve værktøjet i forbindelse med projektet.

Hør flere pædagoger og ledere sætte ord på arbejdet med PUX:

(P)rioritere opgaver, (U)dnytte ressourcer og e(X)terne ressourcer

Med tre enkle perspektiver kan pædagogerne gennemgå en konkret situation, og de kan undersøge, om der er mulige løsninger eller ændringer, der kan gøre situationen mindre presset eller uoverskuelig.

Prioritere opgaver

- Kan vi undlade hele/dele af opgaven?

- Kan hele/dele af opgaven flyttes til et bedre tidspunkt?

Udnytte ressourcer

- Udnytter vi, at vi er, dem vi er, bedst muligt?

- Har vi de nødvendige kompetencer til at løse opgaven?

- Passer vi på kroppen, når vi løser opgaven?

EXterne ressourcer

- Kan vi bruge hjælpemidler eller andet, der letter opgaven?

PUX sætter rammerne for en systematisk dialog og løsning af hverdagens små praktiske udfordringer. Udfordringer, der ellers kan hobe sig op og føre til mistrivsel.

- PUX-værktøjet hjælper pædagogerne med at tænke småt og smart. Det er ikke kæmpe uoverskuelige problemer, man forsøger at løse på en gang, men en lille ting ad gangen, siger arbejdsmiljøkonsulent Helle Niewald, der har været med til udviklingen af værktøjet.

Sådan kan PUX-værktøjet løse tre konkrete udfordringer i pædagogernes hverdag:

Kaos i garderoben

Kaos efter frugt

Kaos i køkkenet

PUX-værktøjet er blevet afprøvet i private daginstitutioner, men det er hensigten, at det på sigt skal kunne benyttes af andre typer små og mellemstore virksomheder.

- Vi har allerede planer om flere nye tiltag, vi vil dels gerne starte et projekt, hvor vi kan undersøge mulighederne for at tilpasse værktøjet til flere konkrete brancher, der har nogle af de samme udfordringer. Det er fx plejecentre. Dels vil vi gerne afdække, hvordan man kan arbejde med værktøjet på en måde, så det bliver implementeret i bund. Det skal gerne blive ved med at blive brugt og give nye løsninger ude på arbejdspladserne, også når vi som forskere og facilitatorer er gået hjem igen, forklarer Annette Meng.

Download værktøjet

Sådan bruger i værktøjet - Download PUX lige til at printe

PUX værktøjet

Download plakater med eksempler på og løsningen af tre udfordrende hverdagssituationer:

PUX i garderoben

PUX eksempel: kaos i garderoben

PUX efter frugt

PUX eksempel: kaos efter frugt

PUX i køkkenet

PUX eksempel: kaos i køkkenet

Se videoen herunder, hvordan man bruger PUX værktøjet:

Om projektet

Værktøjet kommer fra arbejdet i forskningsprojektet ”Bedre mental sundhed i private daginstitutioner”, som har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en indsats, der skal hjælpe pædagogisk personale i private institutioner med at håndtere pressede situationer. På længere sigt skal det bidrage til at mindske stress og øge medarbejdernes trivsel.

Projektet er økonomisk støttet af Velliv Foreningen og løber frem til juni 2023.

Yderligere information

arbejdsmiljøkonsulent Helle NiewaldArbejdsmiljøkonsulent Helle Niewald


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00