Spring over hovedmenu

Projekt 1001 nat

Hvilken sammenhæng er der mellem tilrettelæggelsen af arbejdstid og vores helbred? Det skal vi nu til at undersøge ved hjælp af dugfriske data fra en undersøgelse, som ansatte i regionerne har deltaget i. Her på siden kan du finde mere information om projektet.

Læs eventuelt også nyheden om afslutningen på dataindsamlingen: 1001 blodprøver danner fundamentet for fremtidens forskning i natarbejde.

Hvorfor projekt 1001 nat?

Projektet skal gøre os klogere på, hvilke konsekvenser skifteholds- og natarbejde har for medarbejdernes helbred. Resultaterne skal efterfølgende bidrage til at kvalificere NFA’s anbefalinger om, hvordan arbejdstiden bedst kan tilrettelægges i forhold til at passe på medarbejdernes helbred.

Hvor mange deltog i indsamlingen af data?

I alt 1.075 regionsansatte på tværs af faggrupper har deltaget i dataindsamlingen. Det drejer sig bl.a. om social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, jordemødre, læger, lægesekretærer og fysioterapeuter. De fleste af dem (ca. 80%) har ind imellem aften/natarbejde, mens knap hver femte har fast dagarbejde.

Hvad sker der nu?

Lige nu er vi i gang med at 

  • forberede vores statistiske analyser af deltagernes svar på vores spørgeskema
  • analysere indholdet i blod- og spytprøver
  • aflæse glukosemålere og aktivitetsmålere. 

Vi udarbejder og udsender også løbende søvnrapporter til alle deltagere, som har udfyldt søvndagbøger i 7 eller flere dage.

Til dig, der har deltaget i 1001 nat-projektet

For researchers

1001 nat-kohorten 

I forskningsprojektet ’1001 nat’ har vi rekrutteret kvinder, som er ansat af Danske Regioner på hospitaler i hele Danmark. Formålet med kohorten er at undersøge den betydning arbejdstider har for helbred. Det gælder især den betydning, som nattevagter og skifteholdsarbejde har. 

Alle kvindelige medarbejdere kunne deltage, når bare de arbejdede mindst 28 timer om ugen. Det gjaldt, uanset hvilke arbejdstider de havde. 

Den dag, vi gennemførte vores dataindsamling, målte vi deltagernes blodtryk, højde, vægt, samt hofte- og taljemål. Derudover tog vi en blodprøve og udsendte et baggrundsspørgeskema med spørgsmål vedrørende privatliv, arbejdstider, søvn, helbred og deres brug af medicin. 

Alle deltagere blev bedt om at udfylde søvndagbøger i de følgende 14 dage efter startdagen, og I den samme periode skulle deltagerne også bære en søvnmåler (actigraf). 

Vi gennemførte desuden tekniske målinger af fysisk aktivitet, lyseksponering, hudtemperatur og blodsukker i subgrupper gennem en periode på 7 dage. Derudover indsamlede vi spytprøver fra deltagerne i en subgruppe i løbet af en dag.

Studiepopulationen omfatter 1.075 kvinder med en gennemsnitsalder på 42,3 år og med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 36,1 timer.

  • 65,5% af dem havde skiftende arbejdstider med nattevagter
  • 18,5% havde fast dagarbejde
  • 8,3% arbejdede i skift uden nattevagter
  • 6,9% havde fast natarbejde
  • 0,9% havde fast aftenarbejde.

Hvis du er forsker og er interesseret i at dykke ned i data fra projektet, er du velkommen til at kontakte os. Vi samarbejder også gerne med bachelor- og specialestuderende omkring deres projekter. 


Projektmedarbejdere


 

Kontakt

Har du spørgsmål til projekt 1001 nat, eller er interesseret i et samarbejde, kan du kontakte videnskabelig assistent Anne Emily Arup (aar@nfa.dk) eller seniorforsker Kirsten Nabe-Nielsen (knn@nfa.dk).

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Helsefonden.

1001 nat Danmarkskort

Kortet viser de steder, vi har indsamlet data til vores undersøgelse.