Spring over hovedmenu

Brug værktøjet Job&Sind til at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Af: Anne-Mette Holm - 07-02-2019

Et nyt værktøj indeholder 16 anbefalinger til, hvordan arbejdsplads og ledelse kan forebygge og håndtere psykisk mistrivsel. Anbefalingerne, som er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med praktikere og arbejdsmiljøparter, bygger på internationale standarder og retningslinjer.

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladserne fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

Psykisk mistrivsel rammer bredt

Mellem hver 6. og hver 10. erhvervsaktive i Danmark rapporterer, at de enten oplever et højt niveau af depressive symptomer, symptomer på angst, eller de føler sig stressede (Kilde: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016).

Job&Sind-værktøjet kan hjælpe arbejdspladser og ledere til at blive bedre til at opdage og tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. Værktøjet er udviklet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), og det er baseret på internationale standarder og retningslinjer. 

Alle kan blive berørt af psykisk mistrivsel, ligesom vi kan få ondt i ryggen eller influenza. Mistrivslen kan skyldes belastninger på arbejdet, der kan føre til arbejdsrelateret stress. Men den kan også opstå i forbindelse med påvirkninger uden for arbejdet, fx store livsbegivenheder som skilsmisse eller det at blive forældre. 

- Uanset hvad årsagen til den psykiske mistrivsel er, så kan den påvirke både den enkelte medarbejder, kollegerne og resten af arbejdspladsen. Hvis der ikke bliver gjort noget for at forebygge og håndtere mistrivslen på arbejdspladsen, risikerer medarbejderen i værste fald at blive sygemeldt, og det koster både arbejdskraft og ekspertise for arbejdspladsen. Så der er god grund til at tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen, siger seniorforsker og projektleder på Job&Sind Jesper Kristiansen, NFA. 

De 16 anbefalinger i værktøjet fordeler sig på 4 forskellige temaer. Temaerne handler blandt andet om, hvordan man kan skabe en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen, og hvordan man kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel.

Pejlemærker til små og mellemstore arbejdspladser

Forskerne har også udarbejdet forslag til 4 pejlemærker, der er særligt målrettet små- og mellemstore arbejdspladser, der ønsker at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel. Pejlemærkerne består af 4 udsagn, som arbejdspladsens ledere og medarbejdere i fællesskab kan tilslutte sig i stedet for fx at udarbejde en skriftlig politik.

Hent pejlemærker til små og mellemstore virksomheder her (pdf)

Informationspjece uddyber psykisk mistrivsel

Til værktøjet hører også en informationspjece, der giver en dybere forståelse af, hvad psykisk mistrivsel er, hvilke symptomer man kan have, og hvorfor det kan gavne at sætte initiativer i gang for at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen.

Hent informationspjecen ”Hvordan opdages psykisk mistrivsel hos en medarbejder” (pdf)

Flere oplysninger

Læs alle anbefalingerne og hent pejlemærkerne og informationspjecen på hjemmesiden nfa.dk/jobogsind. Seniorforsker Jesper Kristiansen, NFA

Anbefalingerne bygger på internationale retningslinjer

Job&Sind-værktøjet er resultatet af et 3-årigt projekt på NFA. Det er blevet til gennem et samarbejde mellem forskning og praksis.

Anbefalingerne bygger på internationale retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen bedst håndterer psykisk mistrivsel. Retningslinjerne stammer dels fra Australien, Canada, Danmark, Storbritannien og New Zealand og dels fra 3 internationale organisationer, EU, WHO og OECD.

Retningslinjerne er systematisk tilpasset til danske anbefalinger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og eksperter med erfaring i at gennemføre indsatser til at håndtere psykisk mistrivsel i praksis. 

Læs den videnskabelige artikel om forskningsprojektet

Nexø MA, Kristensen JV, Grønvad MT, Kristiansen J, Poulsen OM. Content and quality of workplace guidelines developed to prevent mental health problems: Results from a systematic review. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2018;44(5):443-457. 
doi: 10.5271/sjweh.3731

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø 

Fastholdelse

Mental sundhed

Stress

Temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer

Ovenstående artikel er en del af NFA's temanyhedsbrev om forskningsbaserede værktøjer udsendt torsdag den 7. februar 2019.

Læs hele temanyhedsbrevet her.