Spring over hovedmenu

Guide til byggebranchen kan mindske medarbejdernes smerter i muskler og led

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 02-11-2021

Et nyt værktøj med en informationsguide og gode råd målrettet bygge- og anlægsbranchen kan være med til at forebygge og håndtere smerter i muskler og led på arbejdspladsen. Værktøjet er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) med udgangspunkt i både forskning og praksis.

Tunge løft og hårdt fysisk arbejde er en del af hverdagen for mange medarbejdere i byggebranchen.

- Smerter i muskler og led er mere udbredt blandt medarbejdere med fysisk betonet arbejde, hvor smerterne kan gøre det vanskeligt at håndtere de daglige arbejdsopgaver. Smerterne øger desuden sandsynligheden for langvarigt sygefravær, siger Emil Sundstrup, der er seniorforsker på NFA og en af forskerne bag projektet.

Derfor har NFA nu udviklet et værktøj, der giver virksomheder i bygge- og anlægsbranchen bedre mulighed for at mindske smerterne.

Værktøjet består af to dele:

  • En praksisguide med en lang række gode råd om, hvordan I planlægger en indsats, der sætter fokus på smerter i muskler og led. Her er der fokus på at få tilpasset indsatsen til jeres arbejdsplads og afdækket de udfordringer, der skal handles på.
  • En guide, der giver inspiration til hvad indsatsens indhold kan være, og der gives konkrete råd til indsatser med tekniske hjælpemidler, løfteteknikker og styrketræning.

I kan finde de to guider til at forebygge og håndtere smerter på arbejdspladsen i byggebranchen her.

- Den generelle viden om forebyggelse er svær for den enkelte virksomhed at oversætte til deres praktiske arbejde. Derfor har vi sammenstillet den viden, som er relevant for byggebranchen, så virksomhederne selv kan designe deres konkrete indsats, forklarer Emil Sundstrup.

- Arbejdsmiljøorganisationer og ledere får derved et redskab, som kan hjælpe dem til at sætte fokus på forebyggelse og håndtering af smerter på deres arbejdsplads, og at de efterfølgende kan sætte en proces i gang, hvor de undersøger, ’Hvilke aktiviteter passer til os?’ og rent faktisk også får sat dem i værk.

’One size fits all’ findes ikke

Selve effekten af indsatsen mod smerte er i høj grad afhængig af, hvordan den tilpasses arbejdspladsen. En indsats kan være vidt forskellig fra sted til sted. Derfor skal indsatsen ske i overensstemmelse med den enkelte arbejdsplads.

Inddragelse af medarbejderne er derfor afgørende for at få målrettet indsatsen til de konkrete arbejdsopgaver, udfordringer og konteksten på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at have en god dialog med medarbejderne om, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan indsatsen bedst passer ind i deres arbejdsdag.

- Det er også afgørende, at der er medarbejderinddragelse og god støtte og opbakning fra en engageret ledelse på arbejdspladsen. Og så skal indsatsen være meningsfulde for medarbejderne og tæt forbundet med det konkrete arbejde, siger Emil Sundstrup.

Derudover at det vigtigt at fastsætte et mål for ændringen og lave en planlægning for indsatsen. Skal det løses nu eller på den lange bane?

- Det vil være rigtig interessant at lave en opfølgning på projektet og undersøge, om værktøjet kommer ud og bliver brugt i praksis. Det vil også kunne hjælpe os med at indsamle viden til at lave nogle konkrete anbefalinger. Rent forskningsmæssigt skal vi øge opmærksomheden på, hvordan indsatser bedre kan målrettes virkeligheden ude på arbejdspladsen. Vi kan helt sikkert blive endnu bedre til at få forskningen på området tættere på praksis, siger forsker Emil Sundstrup.

Tekniske hjælpemidler, løfteteknik og styrketræning

Det kan det også være en fordel for arbejdspladsen at hente inspiration, når der sættes fokus på ergonomiske indsatser.

I værktøjet findes gode råd og inspiration til, hvordan man eksempelvis kan få medarbejderne til at bruge tekniske hjælpemidler og fokusere på en bedre løfteteknik. Det kan alt sammen medvirke til at mindske medarbejdernes fysiske belastninger og dermed smerter.

Projektet viser også, at det har en god effekt på smerter i muskler og led, hvis fysisk træning bliver en naturlig del af hverdagen. Det gælder både styrke- og konditionstræning.

- Styrketræning kan være en effektiv indsatsform. Dog er det vigtigt at se det som supplement til den eksisterende arbejdsmiljøindsats. Eksempelvis er det vigtigt fortsat at fokusere på at reducere de fysiske belastninger i konkrete arbejdsopgaver ved for eksempel at bruge tekniske hjælpemidler, forklarer Emil Sundstrup.

Læs rapporten om udviklingen af værktøjet

Yderligere oplysninger

Læs også