Spring over hovedmenu

Hjælp til at forebygge vold og trusler på jobbet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 10-08-2021

’Integreret Voldsforebyggelse’ er en ny forskningsbaseret metode, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke det systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og udvikle konkrete løsninger på udfordringerne.

Hvordan kan ledere og medarbejdere sammen finde løsninger, der kan mindske risikoen for, at medarbejderne bliver udsat for vold og trusler på jobbet?

Forskere fra Regionshospitalet Herning, Københavns Universitet og NFA har udviklet metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’, som ledere og medarbejdere kan bruge til at:

  • styrke samarbejdet om systematisk at forebygge og håndtere vold og trusler
  • udvikle konkrete løsninger på de udfordringer, som der er på arbejdspladsen.

Metoden fokuserer på at integrere medarbejderinvolvering og ledelsesengagement i voldsforebyggelse. På baggrund af projektet, har forskningsgruppen udviklet et værktøj, som guider leder og medarbejderne til i samarbejde at kortlægge de udfordringer, der er i forhold til forebyggelse af vold og trusler, og foreslå konkrete løsninger.

Det er en komprimeret og konkret metode, som tager udgangspunkt i den aktuelle situation på arbejdspladsen og, som også giver plads til at bygge videre på eksisterende indsatser.

- Ud over at udvikle konkrete løsninger hjælper metoden også leder og medarbejdere med at undersøge, om der er brug for at tilpasse, justere og optimere de indsatser, som de allerede har indført på arbejdspladsen, forklarer seniorforker Birgit Aust fra NFA.

Du finder metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’ på NFA’s hjemmeside.

Testet på 13 arbejdspladser

Udviklingen af metoden er sket i tæt samarbejde med en række arbejdspladser i Psykiatrien og Kriminalforsorgen. Det er to områder, som begge har en høj forekomst af vold og trusler, og hvor der i forvejen er fokus på forebyggelse.

Ud af 16 arbejdspladser gennemførte 13 arbejdspladser hele forløbet, hvor de anvendte metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’ til at tilpasse eksisterende tiltag og udvikle nye tiltag til at forebygge vold og trusler på deres arbejdsplads.

Forskerne undersøgte, om det var muligt for arbejdspladserne at gennemføre forløbet, og de målte den effekt, som indsatsen havde på den måde, som arbejdspladserne i praksis forebyggede vold.

Resultaterne viser, at det er muligt at forbedre arbejdspladsers systematiske og kontinuerlige arbejde med at forebygge vold og trusler ved at implementere en medarbejderinddragende og ledelsesrettet intervention.

13 arbejdspladser gennemførte metoden og udviklede flere konkrete og tilpassede handleplaner for deres forebyggelse af vold, og medarbejderne oplevede forbedringer i forhold til, hvordan der arbejdes med voldsforebyggelse på deres arbejdspladser, fortæller Birgit Aust.

Magasinet Arbejdsmiljø sætter fokus på forebyggelse af vold på jobbet i det seneste nr. af bladet, og du kan læse hovedartiklen fra temaet her.

Forskningen bag metoden

Metoden er udviklet som en del af forskningsprojektet ’Integreret Voldsforebyggelse’, som er gennemført i samarbejde mellem Universitetsklinikken Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Psykologisk Institut på Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden (Projektnummer: 24-2016-03-2016510163).

Formålet med projektet var at forbedre praksis for forebyggelse af vold på udvalgte arbejdspladser. For at gøre det afprøvede forskerne ’Integreret Voldsforebyggelse’ som en ny tilgang til forebyggelse af vold på danske arbejdspladser.

Du kan læse mere om forskningsprojektet og resultaterne fra det her:

Yderligere oplysninger

Lars Peter Sønderbo Andersen, seniorforsker, Arbejdsmedicin ved Regionshospitalet Herning