Spring over hovedmenu

Integreret Voldsforebyggelse

Integreret Voldsforebyggelse er en metode til at forbedre ledere og medarbejderes systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler i højrisikobrancher. Metoden kan styrke jeres praktiske tilgang til at forebygge vold og trusler og give jer konkrete løsninger på de udfordringer, I har med det på netop jeres arbejdsplads.

Integreret Voldsforebyggelse er en metode, som er udviklet til arbejdspladser, hvor medarbejdere ofte bliver udsat for vold og trusler / udadreagerende adfærd fra klienter.

Metoden hjælper jer med at:

  • styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om systematisk at forebygge og håndtere vold og trusler
  • udvikle konkrete løsninger på de udfordringer, I har på netop jeres arbejdsplads.

Om metoden

Metoden omfatter et medarbejderseminar og tre styregruppemøder, hvor lederen og medarbejderne samarbejder om at kortlægge og komme med løsninger på de udfordringer, der er i forhold til forebyggelse af vold og trusler.

Metoden er simpel, konkret og tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation og hjælper jer med at undersøge, om der er brug for at tilpasse, justere og optimere de indsatser, som I allerede anvender.

Det er lederen, der har ansvaret for at planlægge og indkalde til medarbejderseminaret og de tre styregruppemøder. I kan hente hjælp til dette i ’Værktøjskassen’.

Til ledere med personaleansvar

Forløbet skal foregå på arbejdspladsen i arbejdstiden, typisk med de i alt fire møder fordelt over 3-4 måneder. I perioden mellem møderne og efter forløbet er slut skal I arbejde aktivt med at gennemføre de indsatser, I udvikler på møderne. Processen styres af den leder, der har personaleansvaret for afdelingen.

Integreret Voldsforebyggelse tager udgangspunkt i et medarbejderseminar. Under mødet diskuterer medarbejderne en række emner, som er relevante for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På baggrund af det udvikler I sammen specifikke forslag til løsninger.

Værktøjskassen

I værktøjskassen er der en guide til metoden Integreret voldsforebyggelse med en detaljeret plan for medarbejderseminar og styregruppemøder, og en detaljeret drejebog til ledere over, hvordan de i praksis kan gennemføre forløbet og følge op på jeres beslutninger undervejs.

Download værktøjet

Baggrund

’Integreret Voldsforebyggelse - Et værktøj til forbedring af voldsforebyggelsen’ er et resultat af forskningsprojektet Integreret Voldsforebyggelse, som 16 arbejdspladser i Psykiatrien og Kriminalforsorgen deltog i. Men arbejdspladser i andre højrisikobrancher som fx specialskoler eller plejehjem kan også hente inspiration i materialet.


Læs mere om resultaterne fra forskningsprojektet


Yderligere oplysninger


seniorforsker Lars Peter Sønderbo Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning,