Spring over hovedmenu

Vold mod lærere i skolen sker oftest blandt de yngste elever: Sådan forebygger I de negative handlinger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 28-10-2021

Det er oftest de yngste børn, der har en voldelig adfærd i folkeskolen. Det viser forskning fra NFA, der har undersøgt omfanget af vold mod lærere i folkeskolen. Forskningen nuancerer begrebet ’vold’ og bidrager med gode råd, der kan forebygge den udadreagerende adfærd.

Har du på din skole i arbejdstiden inden for det sidste år været udsat for følgende, der relaterer sig til trusler om vold eller vold: 'At blive råbt ad/skældt ud på en truende facon', 'At blive skubbet', 'At blive slået', 'At blive sparket'.

Det er eksempler på nogle spørgsmål til folkeskolelærere i en detaljeret undersøgelse med mere end 100 spørgsmål, som belyser problematikken omkring chikane, trusler om vold og fysisk vold i grundskolen, som NFA har lavet.

Når folkeskolelærere bliver slået, sparket eller truet af deres elever, er det oftest af de yngste elever. Nemlig elever i 0.-3. klasse. Det viser resultater fra undersøgelsen 'Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler' (NFA 2018), der nuancerer begrebet ’vold’ med udgangspunkt i en langt mere detaljeret spørgeundersøgelse, end man før har set.

Nuancering af begrebet vold hæver antallet af episoder

I 2018 viste den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 'Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark (AH)', der bestod af et enkelt spørgsmål om fysisk vold, at omkring 20 procent af folkeskolelærerne havde været udsat for fysisk vold. Arbejdsmiljø og helbred 2012-2018 - Arbejdstilsynet.

Undersøgelsen fra NFA viser i stedet, at det drejer sig om 51 procent af lærerene. Der skyldes, at der i stedet for et enkelt spørgsmål er stillet en lang række detaljerede spørgsmål til konkrete, mulige negative handlinger.

- I stedet for at definitionen af vold lå hos den adspurgte, som vi ser i undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’, der jo er meget bred og indeholder spørgsmål om hele arbejdsmiljøområdet, så tager definitionen i den mere detaljerede undersøgelse udgangspunkt i de konkrete handlinger, som lærerene skal forholde sig til, siger Birgit Aust, der er seniorforsker på NFA.

Forebyggelse af negative handlinger

  • Fokus på en integreret forebyggelsesadfærd og ikke kun på akut brandslukning
  • Hjælpe udadreagerende elever med at mestre vanskelige situationer
  • Udbredelse af skolens politik, praksis og procedurer i forhold til vold og trusler om vold
  • Styrkelse af undervisernes kompetencer i klasserumsledelse, relationsarbejde og tydelighed
  • Udvikling af forældresamarbejde eks. ved større inddragelse af skolebestyrelser og forældrefællesskaber

Kilde: Sammendrag fra rapporten: Undersøgelse af chikane, trusler om vold og fysisk vold rettet mod undervisningspersonale i udvalgte folkeskoler, NFA 2018.

Ikke tænkt som vold

Afdækningen af vold og trusler over for folkeskolelærere er en meget kompleks problematik, da det i mange tilfælde handler om helt små børn.

- Personalet oplever, at når børnene agerer, handler det om magtesløshed og frustrationer. Det handler ikke om, at de vil være voldelige, og derfor kan vi bedre lide at kalde det udadreagerende adfærd end vold, siger Birgit Aust.

- Rapporten viser, at det er nødvendigt at arbejde systematisk med at forebygge vold og trusler. Det er vigtigt, at fokusere på tæt samarbejde mellem lærerene og lederne, siger Birgit Aust.

Derudover viser undersøgelsen, at der kan have en effekt at inddrage forældrene mere i skolens arbejde. Eksempelvis med skolebestyrelsesarbejde og forældremøder.

Kort om undersøgelsen

Målet med projektet er at generere viden, der kan bidrage til at skabe et sikkert arbejdsmiljø for både lærere og pædagoger på folkeskolerne.

I slutningen af 2021 offentliggør NFA i samarbejde med Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, en rapport med resultaterne fra en lignende, og mere omfattende undersøgelse blandt folkeskoler.

Guide til forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladser

Forskere fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Københavns Universitet og NFA har udviklet metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’, som ledere og medarbejdere kan bruge til at:

  • Styrke samarbejdet om systematisk at forebygge og håndtere vold og trusler
  • Udvikle konkrete løsninger på de udfordringer, som der er på arbejdspladsen.

Du finder metoden ’Integreret Voldsforebyggelse’ på NFA’s hjemmeside.

Du kan desuden finde 10 konkrete råd til at forebygge vold og trusler i Magasinet Arbejdsmiljø.

Læs rapport og sammenfatning

Yderligere oplysninger