Spring over hovedmenu

1.800 ulykker årligt inden for transport af gods: Forskningsbaseret app kan bidrage til at bringe tallet ned

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 19-01-2022

Forekomsten af arbejdsulykker blandt brancher, der transporterer gods på veje, er den syvende højeste sammenlignet med alle brancher og har det næsthøjeste antal dødsulykker. En forskningsbaseret app kan være med til at sætte fokus på området og bringe tallet ned.

Styrt på cykel eller scooter, fald ud af førerhus eller kollision med andre køretøjer.

I den seksårige periode 2015-2020 er over 10.000 arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet i forbindelse med transport af gods på veje. Det har eksempelvis været postvæsenet, lastbilchaufføren eller buddet, der leverer pakker eller mad.

Faktisk er risikoen for ulykker ved transport af gods næsten dobbelt så høj som gennemsnittet for alle brancher. Det viser nye tal fra Arbejdstilsynet, der har opgjort antallet af arbejdsulykker inden for transport af gods på veje.

Den hyppigste måde at komme til skade på er fald mod en genstand. Andre ulykker sker ved fald på vej ud af førerhus eller fald og snublen i samme niveau, for eksempel på fortovskanter, trin og trapper. Derudover oplever medarbejdere akut overbelastningsskade ved tunge løft og håndtering af pakker, hvor tekniske hjælpemidler ellers kan være til gavn.

Disse tal kan sikkerhedsapp’en Safety Observer være med at til sætte fokus på og nedbringe. App’en er lavet på baggrund af forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og i et tæt samarbejde med Arbejdsmedicin Herning og de fem Branche Fællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA).

Typer af negative hændelser

Figur 1: Gennemsnitlig årlig incidens 2015-2020 per 10.000 beskæftigede i udvalgte transportbrancher, hvor transporten foregår på veje. Brancher, hvor godstransporten foregår på skinner, til søs eller i luften, er ikke medtaget. Kilde: Arbejdstilsynet.

Gratis app til digital sikkerhedsrundering

Safety Observer app’en kan bruges af ledere og medarbejdere i forebyggelsesarbejdet til at give et billede af det aktuelle sikkerhedsniveau på arbejdspladsen og arbejdsstederne. Resultaterne laves på baggrund af en rundering og systematiske observationer af sikkerhedsforhold- og adfærd på arbejdspladsen og arbejdssteder.

- I Safety Observer app’en indgår der en transport-skabelon, som er rettet mod værnemidler, eks. synligt tøj og passende sikkerhedsfodtøj, adgangsforhold ved af- og pålæsning, køretøjernes indretning samt medarbejdernes adfærd. Dette er oplagt at tage fat i, når man skal reducere risikoen for arbejdsulykker i forbindelse med transport af gods på veje, siger Pete Kines, der er seniorforsker på NFA og har stået for udviklingen af Safety Observer.

Hvordan bruger man Safety Observer app’en?

Inden arbejdet påbegynder – medarbejderen kan for eksempel tage stilling til følgende:

  • ’Har jeg de påkrævede og relevante værnemidler?’
  • ’Er køretøjet indrettet hensigtsmæssigt?’
  • ’Har jeg relevante tekniske hjælpemidler?’

Undervejs i arbejdet, når medarbejderne kommer ud til kunder – eks. dokumentation af af- og pålæsningsforhold:

  • Vinterforanstaltninger - isglatte adgangsveje
  • Egen adfærd ved ind- og udstigning; fald på vej ud af førerhus eller ned fra bagsmæklift
  • Ergonomi – brug af tekniske hjælpemidler ved tunge løft mm.

Kilde: Pete Kines, seniorforsker ved NFA

Transport skabelonen er udarbejdet i samarbejde med BFA Transport, Service, Turisme og Jord til Bord, og en virksomhed kan tilpasse skemaet eller oprette deres egne skemaer og dele dem i app’en med medarbejderne. Resultaterne kan sammenlignes med tidligere målinger eller med andre arbejdspladser.

App'en skal ses som en digital udgave af et runderingsværktøj, og dermed som et supplement til – ikke en erstatning for – det øvrige forebyggelsesarbejde.

- App’en er et godt og brugervenligt redskab i forhold til at registrere arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladserne, hvor man er og følge op på de forskellige indsatsområder. Vi kan afgjort anbefale virksomhederne at bruge app’en, siger Benny Nymark Andersen, der er arbejdsmiljørepræsentant for Transportgruppen i 3F.

- Det er et spændende projekt. Og et godt eksempel på et værktøj, som vi ikke ville have mulighed for selv at udvikle i BAU transport. Men er en supergod og relevant app at have med på paletten til forebyggelse af ulykker, siger Susanne Linhart, partskonsulent i BAU Transport, som er det arbejdsmiljøforum, der repræsenterer parterne inden for transportområdet.

Fremtidigt fokus på forskning i arbejdsulykker

- Disse tal understreger endnu engang vigtigheden af, at vi forsat fokuserer på indsatser, der proaktivt kan reducere arbejdsulykker. Det er Safety Observer et godt eksempel på. Et brugervenligt værktøj, som virksomheder kan tilpasse til deres konkrete udfordringer, siger Steffen Bohni, direktør på NFA. Men også i fremtiden skal der være fokus på forskning i forebyggelse af arbejdsulykker, uddyber Steffen Bohni:

- Det er afgørende at sikre, at ingen bliver sat på sidelinjen grundet ulykker. Arbejdsulykker udgjorde i 2019 62 pct. af de samlede erstatningsudgifter fra arbejdsskadeforsikringen og knap 43.000 arbejdsulykker med sygefravær blev anmeldt til Arbejdstilsynet. Vores forskning på området bør fylde mere for at bidrage til at løse disse udfordringer, men det kræver selvfølgelig finansiering.

- Tallene i ATs nyhed viser, at især unge under 30 år har en høj risiko ved arbejdsulykker i ’Andre post- og kurér tjenester’ - som ved platformsøkonomi, hvor brug af app’s er meget udbredt. Denne branche har vi også fokus på i vores forskning, og app’en vil nemt kunne integreres i branchen, siger Pete Kines, seniorforsker på NFA.

I kan downloade Safety Observer-app’en gratis via App Store (iOS) eller Google Play (Android) til både smartphones og tablets. Opret herefter en virksomhedsprofil, og så kan arbejdet med at forbedre jeres sikkerhedsniveau begynde.

Læs mere

Læs Arbejdstilsynets omtale af de nye tal i nyheden 'Mange arbejdsulykker i brancher, der transporterer gods på veje'.

Yderligere oplysninger