Spring over hovedmenu

Følelsesmæssigt krævende arbejde: Klar rollefordeling og udviklingsmuligheder kan være med til at begrænse længerevarende sygefravær

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 13-01-2022

Medarbejdere i job med høje følelsesmæssige krav har større risiko for at blive sygemeldt i en længere periode. Nu peger ny forskning fra NFA på to faktorer i arbejdet, der måske kan være med til at begrænse sygefraværet for netop denne gruppe.

Følelsesmæssig involvering er svært at undgå i jobbet for ansatte, der arbejder med mennesker. Det gælder især inden for undervisnings- og omsorgsarbejde. For eksempel sygeplejersken, der behandler svære patienter eller læreren, der underviser en folkeskoleelev, der mistrives eller udsættes for mobning.

Og det kan potentielt have en pris at opleve høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Resultater fra NFA viser, at ansatte med høje følelsesmæssige krav har 1,55 gange større risiko for længerevarende sygefravær (videnskabelig artikel om følelsesmæssige krav på arbejdspladsen og risiko for langvarigt sygefravær hos 1,5 millioner ansatte i Danmark: en prospektiv kohorteundersøgelse af effektmodifikatorer)

Tre spørgsmål, der kan belyse omfanget af følelsesmæssige krav:

  1. Bringer dit arbejde dig i krævende, følelsesmæssige situationer?
  2. Har du i dit arbejde kontakt til personer, der er modvillige eller aggressive over for dig?
  3. Har du i forbindelse med dit arbejde relationer, der er følelsesmæssigt vanskelige at håndtere?

Fokus på rollekonflikter og udviklingsmuligheder

Men der kan være hjælp at hente, hvis man vil begrænse sygefraværet i følelsesmæssigt krævende jobs. Forskerne har i to studier undersøgt, hvordan fem faktorer påvirker det længerevarende sygefravær for medarbejdere, der er følelsesmæssigt involveret i deres arbejde.

Resultaterne tyder på, at to af de undersøgte faktorer kan gøre en positiv forskel:

  • Gode udviklingsmuligheder.
  • Lav grad af rollekonflikter.

De tre andre undersøgte faktorer synes derimod ikke at gøre nogen forskel i forhold til, hvorvidt høje følelsesmæssige krav i arbejdet hænger sammen med risikoen for langtidssygefravær:

  • Ledelseskvalitet.
  • Indflydelse.
  • Fysiske krav.

- Vores forskning tyder på, at gode udviklingsmuligheder og klare roller, hvor der ikke bliver stillet modstridende krav til medarbejderne, muligvis kan begrænse de potentielle negative konsekvenser af høje følelsesmæssige krav i arbejdet, siger professor ved NFA, Reiner Rugulies, som er en af forfatterne bag artiklerne.

- Det er dog vigtigt at præcisere, at effekterne af sådanne tiltag er noget, som skal undersøges i fremtidige interventionsstudier. Vores to studier var såkaldte observationsstudier, som giver vigtige informationer om faktorer, som muligvis kan påvirke sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og langtidssygefravær. Men om man virkelig kan forebygge sygefraværet ved at øge graden af udviklingsmuligheder og undgå modstridende krav, bør undersøges i interventionsstudier, forklarer Reiner Rugulies.

Ledelseskvalitet, indflydelse og færre fysiske krav gør ikke en forskel

Og mens forskningen viser, at det kan have effekt på sygefraværet at fokusere på at reducere rollekonflikter og øge udviklingspotentialet, så er resultatet anderledes for de tre andre faktorer.

Forskerne fandt nemlig ingen afbødende effekt på det længerevarende sygefravær, hvis medarbejderne havde øget indflydelse, færre fysiske krav eller bedre ledelseskvalitet.

- Det er en lige så vigtig indsigt fra projektet, at der også er nogle faktorer – nemlig ledelseskvalitet, indflydelse og fysiske krav - der ikke ser ud til at gøre en forskel i forhold til sammenhæng mellem høje følelsesmæssige krav og risikoen for langtidssygefravær. Jo bedre vi bliver til at se, hvilke faktorer og hvilke kombinationer af faktorer, der påvirker hinanden, des bedre bliver vi til at udvikle indsatser målrettet et bedre arbejdsmiljø, som rent faktisk virker, som de skal, siger professor Reiner Rugulies.

- Især bedre ledelseskvalitet bliver ofte diskuteret som en mulig strategi for at afbøde sammenhængen mellem belastende arbejdsmiljøfaktorer. Det kan fx være høje følelsesmæssige krav og risikoen for sygefravær. Det giver teoretisk også god mening, men vi kunne ikke se denne afbødende effekt i vores forskning konkret omkring følelsesmæssige krav, siger Reiner Rugulies.

Om projektet

Resultaterne stammer fra to forskellige undersøgelser:

  • En undersøgelse, som omfatter 1.521.352 medarbejdere i Danmark i alderen fra 30 til 59 år, bidraget med oplysninger om, hvilke faktorer, der kan afhjælpe langtidssygefravær. Her har forskerne kigget på medarbejdernes data om langtidssygefravær over en 10-årig periode (1. januar 2001-30. december 2010) og undersøgt sammenhængen mellem ledelseskvalitet, indflydelse, udviklingsmuligheder, rollekonflikter og fysiske krav i arbejdet.
  • En undersøgelse af sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og sygefravær og afbødning gennem høj ledelseskvalitet, som omfatter 25.416 medarbejdere i Danmark i alderen fra 18 til 64 år.

 

Læs de videnskabelige artikler

Artikel om sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og risikoen for sygefravær og en mulig afbødende effekt af øgede udviklingsmuligheder, færre rollekonflikter, færre fysiske krav og øget indflydelse:

Artikel om sammenhængen mellem følelsesmæssige krav og risikoen for sygefravær og en mulig afbødende effekt af høj ledelseskvalitet:

Yderligere oplysninger

Fakta: Hvad er følelsesmæssigt krævende arbejde?

Følelsesmæssigt krævende arbejde opleves særligt inden for undervisning, sundhed og omsorg, hvor ansatte må vise empati og engagere sig følelsesmæssigt med de mennesker, som de kommer i kontakt med på arbejdet. Arbejdet indebærer også kontakt med eksterne personer, herunder klienter, kunder og patienter, hvor kontakten stiller høje krav til medarbejdernes indlevelsesevne, evne til at rumme menneskers følelser, evne til at håndtere eller skjule egne følelser, evne til at tilpasse kommunikation og adfærd til de mennesker, man arbejder med, eller tilsvarende høje krav.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan derfor betragtes som en integreret del af arbejdet, og da en række studier har fundet, at høje følelsesmæssige krav er forbundet med øget risiko for eksempelvis depression, antidepressiv behandling og langtidssygefravær, er det centralt at identificere mulige tiltag, der kan forebygge, at kravene får negative konsekvenser for medarbejderne.

Kilde: Arbejdstilsynet

Læs også