Spring over hovedmenu

NFA bidrager til WHO-anbefalinger om mental sundhed på arbejdet

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 28-09-2022

Nye WHO-anbefalinger sætter fokus på det psykosociale arbejdsmiljø og mental sundhed på arbejdet. NFA-professor har været ekstern reviewer og sætter her ord på projektet.

I 2020 blev professor i psykosocialt arbejdsmiljø på NFA Reiner Rugulies kontaktet af verdenssundhedsorganisationen WHO. De spurgte, om han ville bidrage med sin viden i et stort projekt, der skulle munde ud i et nyt sæt anbefalinger i forhold til mental sundhed på arbejdet.

Nogle af verdens førende forskere på psykosocialt arbejdsmiljø og området for mentalt sundhed var allerede med i projektet. Gruppen, som har rådgivet WHO i udvikling af anbefalingerne, inkluderer blandt andre Norito Kawakami fra University of Tokyo, Japan, Tony LaMontagne fra Deakin University, Australien og tidligere NFA-forsker Karina Nielsen fra University of Sheffield, UK.

Du kan finde selve anbefalingerne her. Derudover har WHO sammen med den internationale arbejdsorganisation (ILO) udgivet en kort oversigt for interessenter.

- Som forsker har det været en rigtig spændende proces at gennemlæse og kommentere udkastet af anbefalingerne. WHO har inddraget nogle af verdens førende eksperter og forskere inden for arbejdsmiljø og mental sundhed. Og de har lavet et kæmpe stort og rigtig godt stykke arbejde for at gennemgå forskningslitteraturen om emnet og komme med forskningsbaserede anbefalinger, siger professor på NFA, Reiner Rugulies.

Første gang WHO laver anbefalinger om mental sundhed på arbejdet

I mine øjne er det en meget opsigtsvækkende og positiv udvikling, at WHO kigger på sammenhængen mellem arbejdsmiljøet og mental sundhed. Tidligere har WHO især beskæftiget sig med det mere traditionelle arbejdsmiljøfaktorer – det fysiske og kemiske arbejdsmiljø.

Men nu er der også fokus på det psykosociale arbejdsmiljø, og hvordan det hænger sammen med medarbejdernes mentale sundhed. Og oven i købet helt konkrete anbefalinger rettet mod alle arbejdspladser, siger Reiner Rugulies.

WHO skriver i materialet, at 1 ud af 6 voksne i den arbejdsdygtige alder lever med en psykisk lidelse, så der er god grund til anbefalingerne, som skal understøtte arbejdsmiljøarbejdet med at fremme mere mental sundhed på arbejdet.

- Det, jeg bider mærke i ved anbefalingerne, er, at WHO har valgt en omfattende tilgang. Anbefalingerne handler blandt andet om at identificere og reducere risikofaktorer på arbejde, som kan skade medarbejdernes mental helbred. Men de handler også om, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe medarbejdere, som lever med en mental sundhedsudfordring, siger Reiner Rugulies.

WHO’s anbefalinger i kort form:

  • Forebyg faktorer, der kan påvirke medarbejdernes mentale sundhed negativt.
  • Uddan medarbejdere for at øge viden om mental sundhed og for at genkende og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdet.
  • Hjælp medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer med at blive eller vende tilbage til arbejdet og undgå stigmatisering af mentale sundhedsudfordringer.

Forskningen i sammenhængen mellem psykosocialt arbejdsmiljø og mental sundhed er en af grundstenene i NFAs forskning

- Vi har på NFA flere projekter i gang om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og mental sundhed. Både epidemiologiske projekter, som har til formål at finde ud af, hvilke psykosociale arbejdsmiljøfaktorer, der påvirker medarbejdernes mentale sundhed og interventionsprojekter, der afprøver værktøjer og identificerer mekanismer og processer på arbejdspladserne. Blandt andet et stort europæisk projekt, hvor vi afprøver interventioner på arbejdspladsen, der både har til formål at reducere risikofaktorer for medarbejdernes mentale sundhed og hjælpe medarbejdere, som lever med en mental sundhedsudfordring, siger Reiner Rugulies.

Læs mere om anbefalingerne på WHO’s hjemmeside

På WHO’s hjemmeside kan I finde mere viden om anbefalingerne: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

Yderligere oplysninger

Læs også