Spring over hovedmenu

Ny viden om fysiske arbejdskrav i murer- og betonarbejde kan bidrage til at forebygge skader og smerter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 15-02-2022

Ny forskning om fysiske arbejdskrav i murer- og betonarbejde kan forbedre medarbejdernes viden. Det kan på sigt være med til at forebygge skader og smerter ved fysisk arbejde. Det viser en ny undersøgelse lavet af NFA. Samtidig peger undersøgelsen på, at det er svært – på kort sigt – at implementere ændringer i en ofte dynamisk byggebranche.

Mange manuelle og tunge løft, træk, skub samt bøjninger og drejninger i ryggen. Fysiske krav i arbejdet udgør til stadighed en udfordring i byggebranchen. Den udfordring betyder, at både medarbejdere og ledere efterspørger konkret og præcis viden om, hvor fysisk krævende de forskellige arbejdsopgaver er. Derfor har NFA over de seneste år produceret en række studier af bygningsarbejderes (herunder særligt murere og betonarbejderes) fysiske krav i arbejdet.

Det er imidlertid en velkendt problemstilling, at omsætningen fra forskningsbaseret viden til praktisk anvendelse kan være svær.

Derfor har NFA foretaget en undersøgelse af, hvordan vidensdeling og uddannelse blandt arbejdsmiljøprofessionelle kan være med til at forbedre forebyggelsespraksis i bygge- og anlægsvirksomheder.

Ny viden om fysiske arbejdskrav ved bygningsarbejde

Undersøgelsen af, hvordan vidensdeling og uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle kan bidrage til at forbedre forebyggelsespraksis, tager udgangspunkt i nye data, der detaljeret viser, hvilke situationer der stiller høje fysiske arbejdskrav for arbejdstagerne i murer- og betonbranchen.

I et foregående studie blev medarbejderne iført måleudstyr, som kunne måle deres kropsposition, og hvor belastede deres muskler var under arbejdet. Derudover bar de et videokamera på brystet, som filmede arbejdet. Dette førte til udviklingen af et redskab, der kan anvendes af alle arbejdsmiljøinteresserede.

Redskabet giver et overblik over de fysiske belastninger i specifikke arbejdssituationer. Resultaterne er samlet i et videnskatalog:

- Med dette videnskatalog har ledere og arbejdsmiljøprofessionelle mulighed for at orientere sig i, hvilke specikfikke arbejdsopgaver der stiller de største fysiske krav til medarbejderne. Det giver mulighed for at målrette en forebyggende indsats på de rigige arbejdssituationer, siger Mikkel Brandt Petersen, der er forsker på NFA og medforfatter på projektet og tilføjer:

- I videnskatalog har vi valgt udelukkende at have fokus på projektets resultater. I forlængelse af projektets resultater, er det vigtigt med et kontinuert fokus på et godt ergonomisk arbejdsmiljø, herunder brug af de nødvendige tekniske hjælpemidler og en god organisering af arbejdet.

Netværk og vidensdeling på tværs af branchen

Med udgangspunkt i videnskataloget samt eksisterende viden om sociale, organisatoriske og kulturelle aspekter af arbejdet i byggebranchen var det projektets formål, at virksomhedernes arbejdsmiljøprofessionelle skulle øge deres viden om de fysiske krav i arbejdet i byggebranchen og dermed lade sig inspirere til nye løsninger, der kan reducere byrden.

Dette faciliteredes gennem et tre-dages workshopbaseret kursus for 20 arbejdsprofessionelle fra forskellige virksomheder.

Flere af deltagerne i undersøgelsen understreger, at det har været positivt med mulighed for vidensdeling og netværk på tværs af branchen. Det er nemmere at få ændret praksis, når man tager udgangspunkt i en fælles forståelse om et emne.

- Du får også en vis viden fra at tale med andre og ved at høre, hvordan de forskellige virksomheder håndterer problemerne, og hvilke udfordringer de har. Og man kan sige, at deling altid er godt, og du får altid noget – uanset hvad. Så den del var rigtig god, siger en deltager i undersøgelsen.

- Jeg mener, det var super fantastisk. Jeg føler, at vi både er kolleger og konkurrenter. På en måde konkurrerer vi om job, men i mange situationer arbejder vi sammen på byggepladser, og vi ansætter hinanden som underleverandører i andre situationer, siger en deltager.

Kort om projektet

Forskningsprojektet bygger bro imellem viden og praksis ved uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle og kan føre til:

  • Udvikling af intermediære faktorer; faktorer, der binder bro imellem viden og brobyggernes praksisser, som i sidste ende kan føre til arbejdsmiljøtiltag.
  • Et uddannelsesforløb som det gennemførte kan positivt adresserer de intermediære faktorer herunder:
    • Forbedring af deltagernes viden om risikofaktorer for fysisk belastning og organisatoriske og sociale praksisser omkring arbejdsmiljøarbejdet.
    • Mulighed for netværk og videndeling med andre professionelle inden for arbejdsmiljøområdet.
    • Forbedre deltagernes kompetencer til at ændre organisatoriske praksisser og adfærd.

Kompetencer - tiltag

Næsten alle deltagere beskriver, at de har lært noget nyt og nyttigt på workshoppen:

- Vi fik at vide, nu kan jeg ikke huske præcis, hvor mange kilo det var, men jo højere du løftede over hovedet, jo tungere bliver det. Og det er tankevækkende. For normalt gør man det bare. Det har man altid gjort, forklarer deltageren.

Men der kan altså være langt fra viden og kompetencedeling til konkrete handlinger i byggebranchen. Derfor håber forskerne bag projektet, at der vil blive forsket videre på området, og at den kommende forskning vil have fokus på implementeringsdelen.

- Der er flere ting på spil, når vi taler om implementering af arbejdsmiljøtiltag i byggebranchen. Der foregår ofte en forhandling imellem arbejdsmiljø-, tidsmæssige-, produktions- og økonomiske hensyn. Derfor er det også vanskeligt for arbejdsmiljøprofessionelle, på den korte bane, at implementere lige de tiltag, som de har lyst til, siger Jeppe Ajslev, der er seniorforsker på NFA og medforfatter på projektet. Han uddyber:

- På den anden side ved vi fra andre studier, at de arbejdsmiljøprofessionelles vidensniveau og evne til at positionere sig selv som eksperter er utroligt vigtigt for på sigt at få gennemført arbejdsmiljøtiltag. Derfor er det at opkvalificere deres vidensniveau meget vigtigt. Det er blandt andet det vi taler om, når vi forsøger at adressere de intermediære faktorer – altså faktorer der baner vejen for fremtidige arbejdsmiljøtiltag.

Læs den videnskabelige artikel

Brandt M, Wilstrup NM, Jakobsen MD, Van Eerd D, Andersen LL, Ajslev JZN. Engaging occupational safety and health professionals in bridging research and practice: Evaluation of a participatory workshop program in the Danish construction industry. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021;18(16): 8498. doi: 10.3390/ijerph18168498.

Projektet ”Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen” er finansielt støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Yderligere oplysninger

Læs også