Spring over hovedmenu

Vold på arbejdet er forbundet med risiko for depression: Forskningsbaseret værktøj kan hjælpe jer med forebyggelse

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 28-11-2022

Medarbejdere i eksempelvis Kriminalforsorgen, Politiet og psykiatrien har en højere risiko for arbejdsrelateret vold.

Vold på arbejdspladsen hænger sammen med øget risiko for hospitalsbehandlet depression.

Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor forskere har fulgt 955.573 lønmodtagere i gennemsnitligt syv år.

Det er ikke blevet undersøgt, om volden blev udøvet af kollegaer eller borgere, klienter og patienter i forbindelse med arbejdet. Man ved dog fra tidligere forskning, at vold og trusler på arbejdet næsten altid kommer fra klienter, borgere og patienter i forbindelse med relationelt arbejde. Dette gør sig især gældende blandt fx plejepersonale i sundhedssektoren eller ansatte Kriminalforsorgen og Politiet.

- Uanset om volden på arbejdet er fra kollegaer eller borgere, klienter og patienter, er det meget alvorligt og skal tages seriøst. Resultaterne fra denne undersøgelse understøtter derfor behovet for, at arbejdspladser har fokus på forebyggelse af vold, siger Ida E. H. Madsen, seniorforsker på NFA.

For kvinder er sammenhængen mellem risikoen for vold på arbejdspladsen og øget risiko for depression den samme på tværs af brancher, mens risikoen for mænd er begrænset til specifikke brancher.

- For mænd sås risikoen i brancherne handel, hotel og restauration, finansiering og forretningsservice, offentlige og personlige tjenester. Disse brancher er også nogle af dem, hvor der ses en relativt høj forekomst af jobs med risiko for vold, siger Ida E. H. Madsen.

Forskningsbaseret værktøj til forebyggelse

En af måderne man kan arbejde med forebyggelse af vold på, er med det forskningsbaserede værktøj ”Integreret Voldsforebyggelse”.

”Integreret Voldsforebyggelse” er en metode til at forbedre ledere og medarbejderes systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler fra klienter, patienter og borgere i især højrisikobrancher, som fx psykiatrien og Kriminalforsorgen.

- Metoden kan styrke jeres praktiske tilgang til at forebygge vold og trusler og give jer konkrete løsninger på de udfordringer, I har på netop jeres arbejdsplads, siger Birgit Aust, der er seniorforsker på NFA og har været med til at lave værktøjet.

Værktøjet kan hjælpe jer med at

  • Styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om systematisk at forebygge og håndtere vold og trusler
  • Udvikle konkrete løsninger på de udfordringer, I har på netop jeres arbejdsplads.

Læs mere om værktøjet

Arbejdstilsynet har også en vejledning om, hvordan man som arbejdsplads kan arbejde med at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Det kan du læse mere om på https://at.dk/regler/at-vejledninger/vold-d-4-3/

Om undersøgelsen

Analyserne i undersøgelsen bygger på data fra Dansk Arbejdslivskohorte (YA-kohorten), som kombinerer målinger af det psykiske arbejdsmiljø ved hjælp af såkaldte jobeksponeringsmatricer med registerbaseret information om depression.

Undersøgelsen inkluderer alle personer i Danmark, som begyndte på arbejdsmarkedet mellem 1995 og 2009, og var i alderen 15 til 30 år ved indtræden på arbejdsmarkedet. Depression er målt med klinisk diagnose i hospitalsvæsenet.

Læs den videnskabelige artikel

Work-related violence and depressive disorder among 955,573 employees followed for 6.99 million person-years. The Danish Work Life Course Cohort study: Work-related violence and depression

Yderligere oplysninger

Læs også