Spring over hovedmenu

Medarbejdere, der udsættes for vold på arbejdet, har større risiko for selvmord

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 25-09-2023

Medarbejdere har en højere risiko for selvmordsforsøg eller fuldbyrdet selvmord, hvis de har oplevet vold på arbejdet.

Det har længe været kendt, at vold og negative handlinger har konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø.

Men nu viser ny forskning fra NFA, at der er en direkte sammenhæng mellem vold på arbejdet og risikoen for selvmordsforsøg og fuldbyrdet selvmord.

Hvis medarbejdere har været udsat for vold på arbejdspladsen inden for de seneste 12 måneder, har de 34% større risiko for selvmord eller selvmordsforsøg end med-arbejdere, som ikke har været udsat for vold.

- Det betyder, at for hver 100 tilfælde af selvmord og selvmordforsøg i gruppen af medarbejderne, som ikke var udsat for vold, kan vi forvente 134 tilfælde af selvmord og selvmordforsøg i gruppen af medarbejderne, som var udsat for vold, siger professor Reiner Rugulies, professor på NFA og én af forfatterne til studiet.

Undersøgelsen viser dog, at antallet af fuldbyrdede selvmord er relativt lavt. Ud af undersøgelsens 205.048 individer blev der fundet 1.103 dødstilfælde som følge af selvmord. Det svarer til 0,5% af de undersøgte medarbejdere.

Jo hyppigere vold – jo større risiko

Undersøgelsen viser samtidig, at der er en gradvist sammenhæng mellem hyppighed af udsættelse for vold på arbejde og risikoen for selvmord og selvmordforsøg.

Medarbejderne, som svarer, at de en gang imellem var udsæt for vold, havde 1,27 gange højere risiko for selvmord og selvmordforsøg, mens medarbejderne som svarer, at de hyppigt var udsat for vold havde 1,75 gange højere risiko for selvmord og selvmordforsøg, sammenlignet med medarbejderne som ikke var udsat for vold på arbejdet.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at personer, der svarer, at de har været udsat for vold på arbejdspladsen har en større risiko for depressive lidelser, langvarigt sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Så det her studie understreger, hvor farligt vold på arbejdet kan være, og at det er endnu mere alvorligt, end hvad forskningen hidtil har vist, siger Reiner Rugulies.

Forskningsbaseret værktøj kan forebygge

En af måderne man kan arbejde med forebyggelse af vold på, er med det forskningsbaserede værktøj ”Integreret Voldsforebyggelse”.

”Integreret Voldsforebyggelse” er en metode til at forbedre ledere og medarbejderes systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler fra klienter, patienter og borgere i især højrisikobrancher, som fx psykiatrien og Kriminalforsorgen.

- Metoden kan styrke de praktiske tilgange til at forebygge vold og trusler og give konkrete løsninger på de udfordringer, man som ledere og medarbejdere oplever på arbejdspladsen, siger Birgit Aust, der er seniorforsker på NFA og har været med til at lave værktøjet.

Værktøjet kan hjælpe med at:

• Styrke samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om systematisk at forebygge og håndtere vold og trusler

• Udvikle konkrete løsninger på de udfordringer, I har på netop jeres arbejdsplads.

Læs mere og find værktøjet her

Arbejdstilsynet har også en vejledning om, hvordan man som arbejdsplads kan arbejde med at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

Om studiet

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde mellem forskere fra Danmark, Sverige. Finland og England. Undersøgelsen kombinerer en systematisk litteratursøgning i international forskningslitteratur med analyser af upublicerede data fra Danmark, Sverige og Finland.

I undersøgelsen er der justeret for køn, alder, uddannelse, civilstand og andre arbejdsmiljøfaktorer samt nuværende eller tidligere diagnoser for mentale og somatiske helbredsproblemer.

Der er tale om et robust undersøgelsesdesign, hvor der er justeret for de mest relevante forklaringsfaktorer. Det har dog ikke været muligt at justere for større livsbegivenheder såsom fyringer eller vold tidligere i livet.

Undersøgelsen er basereret på 205.048 medarbejdere. Der var i alt 1.103 tilfælde af død som følge af selvmord.

Læs den videnskabelige artikel

Association of workplace violence and bullying with later suicide risk: a multicohort study and meta-analysis of published data

Yderligere oplysninger

Har du brug for hjælp?

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen, der ikke selv er selvmordstruet. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har, og du kan gøre det anonymt.

Du kan kontakte Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle dage fra klokken 11-04, ligesom du har mulighed for at chatte med Livslinjen.

Arbejdstilsynet har desuden en hotline, hvor man kan ringe ind anonymt og få hjælp, hvis man har oplevet krænkende handlinger, mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen.