Spring over hovedmenu

NFA-forskere blandt de mest citerede forskere i verden

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-04-2024

Flere forskere fra NFA optræder på Stanford Universitys liste over de mest citerede videnskabsfolk i verden.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er en relativt lille forskningsinstitution, som forsker i det psykosociale, fysiske og kemiske arbejdsmiljø, i sikkerhed og ulykker og i arbejdsmiljøøkonomi.

Ca. 135 er ansat som forskningsfagligt personale, og flere af dem er at finde på Stanford Universitys senest opdaterede liste over de mest citerede forskere i videnskabelige udgivelser verden over, som blev offentliggjort i oktober 2023.

Og det glæder NFA’s direktør Steffen Bohni:

- Jeg er ganske enkelt stolt over, at en relativt lille forskningsinstitution som NFA har forskere i den kaliber, og for mig sender det et klart signal om relevansen og kvaliteten af vores forskning.

Styrket fokus på innovation og internationalt samarbejde

De seneste år har NFA bl.a. fokuseret på at skabe mere innovativ forskning, som arbejdspladser og andre arbejdsmiljøprofessionelle kan anvende til at fastholde og udvikle sunde og sikre arbejdspladser. Det sker i tæt samspil med interessenter på området og med relevante forskningsmiljøer i og uden for Danmark.

- Vores mål er at lave endnu mere relevant forskning, som når ud og bliver brugt aktivt til at skabe bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser, forklarer Steffen Bohni.

Derudover stiler NFA også efter at få udgivet sin forskning i de bedste videnskabelige tidsskrifter på de respektive forskningsområder. Det kræver, at hele processen fra design af undersøgelsen til analyse af data og sammenstillingen af resultaterne har kvalitet.

- Jeg mener, at vi er godt på vej og er spændt på at se de kommende lister over mest citerede forskere i verden, slutter Steffen Bohni.

Mest citerede NFA-forskere gennem hele karrieren

Ergonomisk arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø

Kemisk arbejdsmiljø

Analyse og data samt Arbejdsmiljøøkonomi

* Er også blandt de mest citerede forskere i 2022.

Mest citerede NFA-forskere i 2022

Ergonomisk arbejdsmiljø

Psykosocialt arbejdsmiljø

Kemisk arbejdsmiljø

Gå selv på opdagelse i den seneste liste over de mest citerede forskere i verden: October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of stand-ardized citation indicators"

Kort om NFA

NFA er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

Kimen til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) blev lagt i 1946, hvor Fabrikstilsynets Laboratorium blev oprettet med arbejdshygiejne og kemiske stoffer som fagområder.

I dag har NFA ca. 170 medarbejdere – heraf er ca. 135 forskningsfagligt per-sonale, som både forsker i vores psykosociale, fysiske og kemiske arbejdsmiljø, i sikkerhed og ulykker og i arbejdsmiljøøkonomi.

Læs om NFA’s strategi

Om studiet

’Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’ er en offentligt tilgængelig liste (indeks), der tager højde for det akademiske output fra over ni millioner forskere over hele verden. Den inkluderer de to procent mest citerede forskere inden for hvert af 22 videnskabelige felter og 176 videnskabelige underområder - en tilgang der anerkender, at der er forskelle i citationsniveauer på tværs af discipliner. Listen blev udgivet første gang i 2019 af Dr. John Ioannidis fra Stanford University i Californien i USA, og den bliver opdateret cirka en gang om året.

Sådan gjorde forskerne

Databasen giver et mål for en forskers indflydelse i det akademiske samfund. Den systematiske rangering er baseret på seks forskellige målinger:

  • det samlede antal citater
  • et Hirsch-indeks (h-indeks), der er det mest brugte citationsindeks og også anvendes af Web of Science)
  • et medforfatterjusteret Schreiber hm-indeks
  • antal citater til artikler som enkeltforfatter
  • antal citater til artikler som enkelt- eller førsteforfatter
  • antal citater til artikler som enkeltforfatter, første eller sidste forfatter.

Begrænsninger

Metoden til at rangere forskerne kan favorisere seniorforskere. Det skyldes bl.a., at de har en tendens til at have fået udgivet flere videnskabelige artikler, og fordi artikler ofte har flere citater jo længere tid, de har været offentliggjort.

Derudover er listen genereret ved hjælp af AI (artifical intelligence) og derfor kan listen indeholde fejl. NFA har bl.a. fundet fejl i registreringen af forskeres ansættelsessted.