Spring over hovedmenu

Indflydelseshjulet: Sådan taler I om indflydelse på arbejdspladsen

Indflydelseshjulet er et redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting.

Hjulet deler indflydelsen op på fire forskellige parametre; opgaver, tilgang, kvalitet og måling. Til hvert parameter kan man stille spørgsmålet:

Hvor meget indflydelse har I på ?

 

Opgaver

 • Hvilke type opgaver I har
 • Hvor mange opgaver I har
 • Hvornår opgaver løses
 • Hvor lang tid I bruger på en opgave

Måling

 • Hvordan Jeres arbejdsindsats måles
 • Hvornår I er færdige med en opgave
 • Hvornår en opgave er løst godt nok
 • Hvor mange og hvilke opgaver I skal nå på en dag

 

Tilgang

 • Hvordan I løser opgaver
 • Hvilke redskaber I bruger
 • Hvilke kollegaer, der involveres
 • Om opgaven løses på en ny måde

Kvalitet

 • Hvilket kvalitetsniveau opgaven løses i
 • Hvor grundigt I løser opgaver
 • Hvordan god kvalitet skal forstås
 • Om I løser opgaver med den kvalitet, I mener der er brug for

Guide: Sådan bruger i Indflydelseshjulet

De to hjul kan både bruges hver for sig eller i kombination, alt efter arbejdspladsens behov.

 

Indflydelseshjul slide 1

Indflydelseshjul 1 - Udgangspunkt for en dialog om indflydelse på arbejdspladsen

Print hjulet - gerne i en stor version. Skriv de ting, I har indflydelse på, på hver sin post-it og placer dem på hjulet alt efter, hvor meget indflydelse I har på dem. Inderst = mest indflydelse.
Snak herefter om disse i fællesskab.

Download indflydelseshjul 1

 

Indflydelseshjul slide 2

Indflydelseshjul 2 – Til en mere struktureret samtale om indflydelse

Fremgangsmåden er den samme som ved det første hjul. Her har medarbejderne mulighed for at placere deres post-its i de forskellige kategorier, der er rundt på hjulet.

Hjul 2 kan eventuelt bruges som en hjælp til det første hjul, hvis det er svært at få snakken i gang.

Download indflydelseshjul2

 

 

Fem gode råd til ledere

Sådan kan du være med til at øge dine medarbejdernes indflydelse og dermed deres trivsel:

 1. Tal med medarbejderne, om de har indflydelse på de rigtige ting i forhold til at kunne udføre deres arbejde.
 2. Lav klare aftaler om, hvilke ting medarbejderne selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god idé at rådføre sig med dig som leder.
 3. Sørg for, at der er klare rammer omkring de beslutninger, som medarbejderne selv træffer og de forhold, som medarbejderne har indflydelse på.
 4. Vær skarp på, at det er ok at begå fejl.
 5. Inddrag medarbejdernes erfaringer i beslutninger, der er relevante for, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver.


Yderligere oplysninger

Tre hovedpointer fra forskningsprojektet om indflydelse og psykisk velbefindende

 1. Sammenhængen mellem indflydelse i arbejdet og psykologisk velbefindende er positiv for alle niveauer af indflydelse blandt medarbejdere i fire typer af arbejde: Vidensarbejde, klientrettet arbejde, arbejde inden for produktion og transport, arbejde inden for salg og kundeservice.
 2. Sammenhængen mellem indflydelse i arbejdet og psykologisk velbefindende er særligt stærk for medarbejdere med lav indflydelse i arbejdet.
 3. Tendenserne i resultaterne er de samme, hvad enten man undersøger den samtidige sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og psykologisk velbefindende, eller om man undersøger sammenhængen over tid.