Spring over hovedmenu

Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen

Lederen er en nøgleperson, når det drejer sig om at understøtte medarbejdere i psykisk mistrivsel. I tema B kan man læse, hvordan arbejdspladsen støtter lederen ved at sikre nogle rammer, der gør det muligt for lederen at udføre denne opgave.

Det er vigtigt, at lederen ikke står alene med udfordringerne med at tage hånd om medarbejdere i psykisk mistrivsel. Tema B omfatter 2 anbefalinger til, hvordan arbejdspladsen kan støtte lederen. Med de konkrete anbefalinger kan arbejdspladsen være med til at opsætte gode rammebetingelser for udførelsen af denne ledelsesopgave.

Anbefalingerne henvender sig primært til større arbejdspladser, som har interne ressourcer til at støtte lederen. Små og mellemstore arbejdspladser kan imidlertid finde inspiration i nogle af de råd, som følger anbefalingerne, fx om at søge assistance fra netværk eller andre eksterne ressourcer.

Anbefaling B.1:
Det anbefales, at arbejdspladsen sørger for, at lederne kender deres rolle i forhold til medarbejdere, som oplever psykisk mistrivsel eller sygemeldes.

Anbefaling B.2:
Det anbefales, at arbejdspladsen stiller støtte og sparringsmuligheder til rådighed for lederne og sikrer, at de har de nødvendige kompetencer til at tage hånd om medarbejdere, der mistrives psykisk på arbejdspladsen.

Temaer

Tema A: Sådan skaber man en rummelig og åben kultur om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen
Tema B: Sådan kan arbejdspladsen støtte lederen
Tema C: Sådan kan lederen være opmærksom og reagere på tegn på psykisk mistrivsel
Tema D: Sådan kan lederen kan tage hånd om medarbejdere med psykisk mistrivsel

Gå til Job&Sind forsiden