Spring over hovedmenu

Vejledning til medarbejderinddragende workshops

Arbejde med forflytning af patienter er generelt fysisk krævende, og her er det en rigtig god ide at bruge hjælpemidler i det omfang det kan lade sig gøre og giver mening. Forskning viser blandt andet, at konsekvent brug af hjælpemidler kan reducere risikoen for rygskader. Denne vejledning har således til formål at guide jeres afdeling igennem, hvordan medarbejderinddragende workshops kan øge brugen af hjælpemidler, så medarbejderne på jeres afdeling kan få et bedre arbejdsmiljø.

Vejledning er udarbejdet af forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og henvender sig til afdelingens arbejdsmiljøansvarlige. Vejledningen er baseret på erfaringer fra et større forskningsprojekt, der blev gennemført på fem af landets hospitaler, og er ment som et værktøj til at guide jeres afdeling igennem, hvordan man ved hjælp af medarbejderinddragende workshops kan øge brugen af hjælpemidler under patientforflytninger. Fordelen ved at benytte medarbejderinddragende workshops i en sådan proces er, at de engagerer og motiverer medarbejderne i planlægning og styring af egne arbejdsopgaver, hvorved de udviklede løsningsforslag fremstår realistiske, meningsfulde og relevante.

Vi ønsker jer held og lykke med processen.

 Hent vejledningen her