Om NFA

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner, og bidrager dermed til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

NFA er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, som udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Det gør NFA for at kunne

  • rådgive og udføre myndighedsopgaver inden for NFA’s kerneområder
  • udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte
  • formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere
  • medvirke til at uddanne forskere og forestå undervisning på universiteterne inden for NFA’s kerneområder.

Læs mere om NFA's