Om NFA

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner, og bidrager dermed til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

NFA er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, som udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Det gør NFA for at kunne:

  • Rådgive og udføre myndighedsopgaver inden for NFA’s kerneområder
  • Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte
  • Formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere
  • Medvirke til at uddanne forskere og forestå undervisning på universiteterne inden for NFA’s kerneområder.

Læs mere om NFA's

Beskæftigelsesministeriet

Energimærkerapport

Ledelse og organisation

Ledige stillinger

Ligestillingspolitik

Mission, vision og langsigtede effekter for samfundet

NFA's principper for forskningsbaseret samarbejde og rådgivning

Privatlivspolitik, sikker post, databeskyttelse og cookies

Resultater

Udbud

Whistleblowerordning