Om NFA

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) forsker, formidler og uddanner, og bidrager dermed til at udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.

NFA er en sektorforskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet, som udfører forskning indtil højeste internationale niveau. Det gør NFA for at kunne:

  • Rådgive og udføre myndighedsopgaver inden for NFA’s kerneområder
  • Udføre udviklingsarbejde med et klart samfundsmæssigt sigte
  • Formidle forskningsbaseret viden til arbejdspladser, myndigheder, arbejdsmarkedets parter og arbejdsmiljørådgivere
  • Medvirke til at uddanne forskere og forestå undervisning på universiteterne inden for NFA’s kerneområder.

NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00