COPSOQ-II - lang udgave

Det lange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet til brug i forskningen.

128 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø til brug i forskningen

Den lange udgave af NFA's spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er målrettet forskere og udarbejdet på grundlag af en undersøgelse af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø i 2004-05. Spørgeskemaet er baseret på besvarelser fra et repræsentativt udsnit på 3.517 lønmodtagere.

Spørgesskemaet omfatter 41 dimensioner (skalaer) med i alt 128 spørgsmål. Derudover bliver der spurgt om en lang række andre forhold, som anses for relevante, bl.a. familieforhold, livsstil, socio-demografi, sygefravær, sygelighed og medicinbrug.

Udvælg gennemprøvede skalaer og spørgsmål

Spørgeskemaet kan bruges i forskningen ved at den enkelte forsker udvælger de gennemprøvede skalaer og spørgsmål, der kan være relevant for et aktuelt forskningsprojekt. Informationsmaterialet, der kan downloades nedenfor, skulle give de fleste relevante oplysninger. NFA hører gerne fra forskere i forbindelse med deres brug af skalaer og spørgsmål fra det lange spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. 

Download det lange spørgeskema

Her kan du downloade bruttoskemaet, der er brugt i undersøgelsen af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø i 2004-05. Det indeholder spørgsmålene til alle forskerskalaerne.

Spørgeskema (pdf)

Spørgeskema (doc)

Download spørgeskemaet med resultater

Her kan du downloade bruttospørgeskemaet med resultaterne af 2004/5-undersøgelsen (modelskemaet):

Spørgeskema med resultater (pdf)

Spørgeskema med resultater (doc)

Forskningsartikler

Her kan du downloade oversigter og artikler om spørgeskemaerne:  

Kort oversigt over skalaer i de nye spørgeskemaer

Konstruktionen af skalaer i de nye spørgeskemaer

Dimensionerne i "det lange spørgeskema"

Oversigt over dimensionerne i de tre spørgeskemaer

Bløde retningslinjer for NFA's skemaer

Fra kortlægning til handling. Hvad virker?

Sådan udregnes point i NFA’s skemaer om psykisk arbejdsmiljø


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00