Spørgeskemaet 'Psykisk arbejdsmiljø og trivsel'

DPQ Forskningsskemaet er et valideret spørgeskema, der bredt forsøger at dække de problemstillinger, der karakteriserer det psykiske arbejdsmiljø på nutidige arbejdspladser.

Download DPQ Forskningsskemaet i papirudgave (pdf-fil).

Spørgsmålene i spørgeskemaet belyser 38 forskellige skalatemaer inden for fem overordnede dimensioner af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdets indhold og organisering
  • Krav i arbejdet
  • Ledelse og samarbejde på arbejdspladsen
  • Konflikter i arbejdet
  • Trivsel i arbejdet

Læs om dimensionerne og temaerne for DPQ Forskningsskemaet (PDF).

Dokumentationen bag DPQ forskningsskemaet

Udviklingsprocessen og resultaterne fra analyserne af spørgeskemaets validitet og reliabilitet er beskrevet i NFA's dokumentationsrapport

Forskningsskemaet indeholder 119 spørgsmål, der operationaliserer 38 skalatemaer af det psykiske arbejdsmiljø og svarpersonens trivsel i arbejdet. Derudover er der spørgsmål om andre relevante forhold, der relaterer sig til svarpersonens arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund samt til forhold, der vedrører svarpersonens livsstil, helbred og velbefindende.

I alt indeholder DPQ Forskningsskemaet 169 spørgsmål, der tematiserer følgende områder:

  • 119 spørgsmål om svarpersonernes oplevelse af det psykosociale arbejdsmiljø
  • 17 baggrundsspørgsmål om arbejdsliv, uddannelse og livsstil
  • 1 spørgsmål om fysisk belastning i arbejdet
  • 30 spørgsmål om helbred og trivsel.

Forskningsskemaet bygger videre på NFA’s tidligere spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø – Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). 36 af de 119 spørgsmål om psykosocialt arbejdsmiljø er enten hentet direkte fra eller er modificerede versioner af spørgsmål fra COPSOQ-II.

Sådan anvender du DPQ forskningsskemaet

Spørgeskemaet kan enten anvendes i sin helhed eller ved, at den enkelte forsker/forskergruppe udvælger skalaer og spørgsmål, der kan være relevant for et aktuelt forskningsprojekt.

Læs en uddybende vejledning til DPQ Forskningsskemaet.

DPQ Forskningsskema kan anvendes frit på betingelse af tydelig kildeangivelse.

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Thomas Clausen