Spring over hovedmenu

Brug hjælpemidler - det mindsker risikoen for rygsmerter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 24-06-2021

SOSU-assistenter og -hjælpere og sygeplejersker har mindre risiko for at få rygsmerter, hvis de ofte bruger hjælpemidler som intelligent seng og loftlift, når de flytter patienter, viser nyt 1-årigt opfølgningsstudie fra NFA.

Forflytninger af patienter er en af de største fysiske belastninger i arbejdet for plejepersonale, og det øger risikoen for rygskader og rygsmerter. Undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har vist, at over 1/3 af plejepersonalet på danske hospitaler og plejehjem oplever så store smerter i muskler og led, at det forringer deres arbejdsevne. En løsning kan være at bruge intelligent seng og loftlift til forflytninger. Nye resultater peger nemlig på, at det har en beskyttende effekt på rygsmerter.

Vores resultater viser, at plejepersonale som ofte anvender hjælpemidler som loftlifte og intelligente senge når de skal forflytte patienter, er udsat for en lavere fysisk belastning end dem som ikke bruger hjælpemidlerne ligeså ofte, samt at konsekvent brug af hjælpemidler mindsker risikoen for rygsmerte, fortæller forsker Jonas Vinstrup fra NFA.

Vejen til øget brug undersøges

Det er velkendt, at en lang række faktorer influerer hvorvidt medarbejderne bruger hjælpemidler, og om de får smerter i ryggen, påpeger Jonas Vinstrup:

- Vi ved fra tidligere forskning, at flere forskellige forhold har betydning for, om medarbejderne bruger hjælpemidler eller ej – bl.a. om der er ledige hjælpemidler og kolleger til rådighed, travlhed, medarbejdernes præferencer og patientens helbred.

En ny bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden betyder, at Jonas Vinstrup sammen med kolleger fra NFA nu er i gang med et opfølgningsprojekt. Her skal de indsamle ny viden om de barrierer og den motivation, medarbejderne oplever i forhold til at bruge specifikke hjælpemidler. Derudover skal de undersøge, hvorvidt hospitalerne kan omsætte denne viden til god praksis i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde relateret til patientforflytninger. Læs mere om projektet her.

Kort om studiet

Formålet var at undersøge, i hvilken grad medarbejderne fik rygskader og smerter i ryggen på grund af den fysiske belastning, som de var udsat for i løbet af 1 år under forflytninger af patienter hhv. med og uden brug af en række forskellige hjælpemidler. Belastningen af ryggen med og uden brug af de forskellige hjælpemidler blev målt med tekniske målinger og koblet sammen med brugen af hjælpemidlerne i løbet af året.

Knap 1.300 plejearbejdere (primært SOSU-assistenter og -hjælpere samt sygeplejersker) fra danske hospitaler var med hele vejen igennem undersøgelsen. I en stor spørgeskemaundersøgelse svarede de bl.a. på spørgsmål om deres brug af specifikke hjælpemidler under patientforflytning.

På baggrund af målinger af den fysiske belastning under forflytninger af patienter på hospitalerne, blev personalet opdelt i grupper med hhv. lav, moderat eller høj fysisk belastning i arbejdet. En sammenligning 1 år efter viste, at en mindre andel af de medarbejdere, som hyppigt anvendte hjælpemidler og dermed oplevede en lavere belastning under patientforflytningerne, fik smerter i ryggen.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har støttet studiet økonomisk, og det er udført i samarbejde mellem NFA, Aalborg Universitet, Region Nord og Region Midt.

Læs den videnskabelige artikel

Vinstrup J, Jakobsen MD, Madeleine P, Andersen LL. Physical exposure during patient transfer and risk of back injury & low-back pain: prospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders 2020. DOI: 10.1186/s12891-020-03731-2

Yderligere oplysninger