Spring over hovedmenu

Arbejdsmiljø på havet: Grønne medarbejderes fysiske arbejdsmiljø undersøgt i verdens første studie med bevægelsessensorer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 19-09-2022

De fysiske krav til vindmølleteknikere er markant højere, når de arbejder i 100 meters højde ude på havet, sammenlignet med arbejde på land. Det viser et nye studie, hvor forskere fra NFA og SDU i samarbejde med Ørsted har undersøgt de grønne medarbejderes arbejdsmiljø.

Forestil dig, at din arbejdsdag foregår i over 100 meters højde midt ude på havet med vinden susende for ørene. Sådan ser arbejdsdagen ofte ud for de grønne medarbejdere, der vedligeholder vores vedvarende energikilder.

I den nærmeste fremtid vil flere danskere komme til at arbejde i den grønne sektor. Det sker i takt med, at efterspørgslen på vedvarende energi vokser. Samtidig er den grønne industri forholdsvis ny, og det betyder, at der eksisterer meget lidt viden om medarbejdernes arbejdsmiljø. Hvad kræver det fx at kravle op ad lodrette stiger for at nå til toppen af en vindmølle?

Derfor har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og energiselskabet Ørsted undersøgt vindmølleteknikkeres fysiske arbejdsmiljø ved hjælp af bevægelsessensorer og pulsmålere. Teknikkerne er den medarbejdergruppe, som vedligeholder vindmøller. Sensorerne har fx målt, hvor stor en del af arbejdstiden medarbejderne arbejder foroverbøjet og med høj puls.

- Tidligere undersøgelser af medarbejdernes arbejdsmiljø er blevet lavet med spørgeskemabesvarelser, og det har givet os en forestilling om, at medarbejderne har høje fysiske krav det meste af en arbejdsdag. Men vores objektive målinger viser, at medarbejderne kun arbejder med høj puls i få minutter om dagen, forklarer Anne Skov Østergaard, ph.d. og Senior Health and Safety Specialist i Ørsted.

Fysiske arbejdskrav er lavere end forventet

Undervejs i studiet har forskerne kunne se stor forskel mellem objektive målinger og selvrapporterede data. Det skyldes ifølge Nidhi Gupta, der er seniorforsker ved NFA, at medarbejdere rapporterer den mængde fysisk krævene arbejde, de føler og oplever.

Vores nye undersøgelse med objektive målinger viser, at medarbejdernes faktiske fysiske arbejdskrav er lavere end antaget. På den måde giver de objektive målinger os mere valid viden og et bedre billede af de reelle fysiske arbejdskrav.

Samtidig understreger forskerne, at det ikke betyder, at resultaterne fra det nye studie ikke skal tages alvorligt. Det forklarer Karen Søgaard, der er professor ved SDU:

- Selvom vores data viser, at medarbejderne fx ikke arbejder nær så meget med foroverbøjet ryg eller under høj intensitet, som de selv rapporterer, så kan alene få minutter med hårdt fysisk arbejde påvirke sygefraværet.

Andre forskningsresultater, som er baseret på objektive målinger, viser, at 20 minutters arbejde med foroverbøjet ryg kan have stor betydning for medarbejderes sygfravær, ligesom det er blevet påvist, at risikoen for langtidssygefravær stiger med 14 pct. per to minutters øget armarbejde over skulderhøjde.

Vindindustrien har minimeret fysisk krævende arbejdsopgaver

Anne Skov Østergaard, ph.d. og Safety Specialist i Ørsted, peger samtidig på, at industrien selv har udviklet initiativer, der styrker medarbejdernes arbejdsmiljø, som fx lifte der tager medarbejderne næsten hele vejen fra bund til top af møllerne.

På den måde har industrien selv minimeret de særligt krævende arbejdsopgaver, og det er meget positivt, forklarer Anne Skov Østergaard.

Hun peger samtidig på, at industrien selv har udviklet initiativer, der styrker medarbejdernes arbejdsmiljø, som fx lifte der tager medarbejderne næsten hele vejen fra bund til top af møllerne.

- På den måde har industrien selv minimeret de særligt krævende arbejdsopgaver, og det er meget positivt.

Arbejde til havs kræver mest af medarbejderne

Resultater fra studiet viser også, at vindmølleteknikere har hårdere fysiske arbejdskrav, når de servicerer møller til havs, end når de har arbejdsdage på land:

- Det skyldes, at vedligehold af havvindmøller indebærer alt fra at spænde bolte i akavede arbejdsstillinger til at hælde ny olie på møllerne i højden. Selvom der er installeret transportlifte i mølletårnene, skal man typisk stadig kravle over kortere distancer, fx når man skal fra en båd over på møllen. Det skal man ikke på land, forklarer Anne Skov Østergaard.

Dog kan studiet ikke sige noget om, hvorvidt kravene i jobbet offshore fx fører til flere smerter, eller om arbejdsopgaverne kan munde ud i øget sygefravær. På samme måde har forskerne endnu ikke indsamlet viden nok til at udvikle løsninger eller gode råd til arbejdspladserne.

- Det er et relativt lille studie, og derfor har vi brug for endnu mere viden, så initiativerne tilpasses hver enkelt jobgruppe i den grønne sektor. Men vi håber, at studiet kan blive startskuddet til mere forskning på området, siger Nidhi Gupta, seniorforsker ved NFA.

Ifølge tænketanke Concito vil den forventede jobefterspørgsel i den grønne sektor stige fra 30.000 til 50.000 nye jobs årligt frem til 2030.
Kilde: CONCITO

Om studiet:

For at undersøge medarbejdernes ergonomiske arbejdsmiljø har forskerne benyttet objektive målinger fra bevægelsessensorer og pulsmålere. 27 mandlige medarbejdere fik påført sensorer fem forskellige steder på kroppen (overarm, nakke, hofte, lår og læg) og gik med dem i 110 arbejdsdage.

Medarbejderne sad gennemsnitligt ned 43 pct. af tiden, efterfulgt af stående position (19 pct.), liggende position (13 pct.), i bevægelse (9 pct.), i gang (8 pct.) og aktiviteter med høj intensitet (1 pct.). Desuden blev der gennemsnitlig brugt 1 minut på at klatre lodret op af stiger og 20 minutter på at arbejde i foroverbøjet position. 13 minutter blev brugt med en arm over skulderhøjde, og 6 minutter blev brugt i en knælende position. Den gennemsnitlige fysiske belastning var 22 pct., og 4 minutter om dagen blev brugt ved høj intensitet.

Forskerne fandt signifikant højere fysiske krav ved offshorearbejde sammenlignet med tilsvarende arbejde på land.

Læs mere om studiet: The objectively measured physical work demands and physical capacity of offshore wind technicians: An observational field study - ScienceDirect

Yderligere oplysninger

Læs også