Spring over hovedmenu

COPSOQ-II - kort udgave

Det korte spørgeskema kan bruges af danske virksomheder til at kortlæggge det psykiske arbejdsmiljø, fx i forbindelse med en arbejdspladsvurdering (APV).

40 spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø - kort version til virksomheder

Spørgeskemaet indeholder 40 spørgsmål, der omfatter 23 forskellige dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø.

NFA's korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Vejledningen til NFA's korte spørgeskema

Spørgeskemaer og vejledning til spørgeskemaerne til bygge og anlæg  

NFA's spørgeskema til bygge- og anlæg

Vejledning til NFA's spørgeskema til bygge- og anlæg

NFA's spørgeskema til byggepladser

Vejledning til NFA's spørgeskema til byggepladser

Brug af spørgeskemaet i praksis

Der er flere trin i arbejdet med at kortlægge og forbedre det psykiske arbejdsmiljø på en virksomhed. Her kan du læse om, hvad du konkret skal overveje i forløbet og om, hvordan du tolker resultaterne.

Bløde retningslinjer for NFA's skemaer

Fra kortlægning til handling. Hvad virker?

Sådan udregnes point i NFA's skemaer om psykisk arbejdsmiljø