Spring over hovedmenu

Spørgeskemaer om sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører

Her på siden findes to spørgeskemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører. De kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.

Formålet

Formålet med registreringsskemaerne er at synliggøre eventuelle problemer på de delområder, der bedømmes og scores.

Om spørgeskemaerne

Spørgeskemaerne kan udfyldes af den enkelte chauffør, der afleverer det til videre behandling i sikkerhedsorganisationen. Det kan også anvendes af sikkerhedsorganisationen i forbindelse med løbende gennemgang af arbejdsmiljøet eller i forbindelse med APV.

Skema til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold hos distributionschauffører

Arbejdsmiljø ved aflæsning hos kunder

Sådan gør du

Vejledning til at udfylde skemaerne

Når skemaet i udfyldt stand kommer retur til sikkerhedsorganisationen, bør medarbejdere og arbejdsgiverrepræsentant i sikkerhedsudvalget mødes og håndtere de indkomne skemaer. En god måde er, at indskrive konkrete problemer i et elektronisk dokument. Her skal samtidig anføres, hvem der er ansvarlig for løsning af problemet og angives en tidsfrist.

Baggrund

Skemaerne og den tilhørende vejledning er et af resultaterne fra et forskningsprojekt ”Udvikling af sikkerhedskultur i vognmandsfirmaer med godstransport”, som forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har gennemført i vognmandsfirmaer.