Arbejdsmiljø økonomi

De økonomiske aspekter af arbejdsmiljøet er et underbelyst område, hvor der opleves en stor efterspørgsel efter forsknings­ baseret viden fra NFA’s interessenter. I 2022 fik NFA mulighed for at etablere et egentligt arbejdsmiljø­ økonomisk satsningsområde, som skal sætte fokus på at udvikle den økonomiske forskning i arbejdsmiljø. NFA’s forskning i arbejdsmiljø­ økonomi fokuserer både på konkret økonomisk evaluering og konsekvensvurdering af arbejdsmiljøforhold og på at udvikle økonomiske metoder og regneprincipper.

"Vores vision er at skabe et aktivt økonomfagligt forskningsmiljø, som kan bidrage til at integrere økonomiske metoder og viden om økonomiske konsekvenser i arbejdsmiljøforskningen og arbejdsmiljøpolitikken bredt set."

Nyheder

Joachim Lynggaard Boll

Forsknings- og analysechef
cand.scient.pol., ph.d
3916 5278
jlb@nfa.dk

Kristian Schultz Hansen

Professor
3916 5463
krh@nfa.dk


Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00