NFA Toolbox inspirationsark 2023-1 - fald fra højden

Toolbox Talk Inspirationsark

Målgruppen for disse inspirationsark er primært ledere (fx byggeledere, formænd, sjakbajser) i byggebranchen, som ønsker en simpel metode til at arbejde mere professionelt og systematisk med forbedring af produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø i dagligdagen.

Der er udviklet 6 inspirationsark til at få gang i diskussionen med dit sjak om forebyggelse af nogle af de hyppigste ulykker og skader i byggebranchen.

 1. Styr på fald fra højden
 2. Styr på fysisk tunge løft
 3. Styr på klemt og mast ulykker
 4. Styr på kemi og støv
 5. Styr på lærlinges sikkerhed
 6. Styr på læring af ulykker
 7. Alle 6 ark (obs. 15 mb)

Hvad er Toolbox Talks på en byggeplads?

Toolbox Talks i byggebranchen er regelmæssige diskussioner mellem en leder (fx formand, sjakbajs) og sine medarbejdere (fx sjak) om igangværende og kommende arbejdsopgaver, og som integrerer relevant viden og tiltag for at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel.

 • Tager kort tid - 2, 5, 10 eller 15 minutter.
 • Er simpel – let forståelig.
 • En dialog, hvor medarbejderne involveres og har indflydelse.
 • Relevant for igangværende eller kommende aktiviteter.
 • Ny eller genopfriskning af viden og praksis.

Hvorfor holde Toolbox Talks?

Der er flere gode grunde til at holde Toolbox Talks. Du kan opnå god og brugbar viden ved at inddrage medarbejderne i kommende arbejdsprocesser.

 • Holde daglig fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel.
 • Have fokus på nuværende/kommende arbejdsmiljørisici på pladsen.
 • Sikre håndtering og læring i forbindelse med hændelser (fx ulykke, nærved-hændelse).
 • Overholde loven og virksomhedens retningslinjer.
 • Forbedre og forstærke sikkerhedskulturen ved at dele erfaringer.
 • Supplere til formel uddannelse og træning – ikke en erstatning.

Hvordan afholder du Toolbox Talks?

Tilpas dine Toolbox Talks til måden du er mest komfortabel i at udføre dem, og måden du mener, du kan skabe den bedste dialog og diskussion på.

 • Uformel samtale.
 • Formel samtale.
 • Udskrevet materiale (information, tegninger, fotos).
 • Præsentation (Power Point).
 • Video.
 • Instruktion, træning og afprøvning.

Hvornår afholder du en Toolbox Talk?

Find ud af, hvornår der er bedst tid til koncentration og kommunikation omkring sikkerhed.

 • Ved starten af et skift.
 • Under diskussioner om planlægning, opgaver og tidsplaner.
 • Når der opstår en relevant hændelse – fx i starten af en ny opgave eller proces eller efter en nærvedhændelse.

Hvor afholder du Toolbox Talks?

Find ud af, hvor det giver bedst mening at afholde Toolbox Talks. Det kan afhænge af, hvordan du har valgt at afholde din Toolbox Talk, fx at snak om fald fra højden, er bedst at snakke om de steder, hvor der er risiko for fald fra højden.

 • I skuret.
 • På byggepladsen.
 • Hvor nye opgaver påbegyndes, eller hvor nærved-hændelser er sket.

Hvem skal deltage?

Tænk over hvem der skal deltage i din Toolbox Talk. Det kan være forskelligt fra Toolbox Talk til Toolbox Talk, og kan afhænge af emnet der skal snakkes om.

 • De relevante medlemmer af dit sjak mht. emnet for dit Toolbox Talk.
 • Andre relevante ledere eller medarbejdere fra eget eller andre firmaer som har brug for eller kan støtte op om dine diskussioner.

Effektiv arbejdsmiljøforebyggelse ud fra STOP-principperne

 1. Substitution og eliminering – fjern risikoen eller udskift det farlige med noget mindre farlige
 2. Tekniske tiltag – bekæmp risici med tekniske tiltag
 3. Organisatoriske tiltag – ændre i organisering af arbejdet
 4. Personrettede tiltag – personlige værnemidler, instruktion, træning og information

STOP-principperne: Arbejdsmiljørisici forebygges mest effektivt ved at anvende kollektive tiltag, der rammer bredt på byggepladsen såsom ved 'substitution' og 'tekniske tiltag'. Disse tiltag bør suppleres med organisatoriske- og personrettede tiltag. Forsøg altid på at finde tiltag der befinder sig højest blandt STOP principperne, dvs. løsninger der enten eliminerer og substituerer risici, eller løsninger hvor der bruges tekniske tiltag.

Eksempler på hvordan kraftig støj i forbindelse med skæring af armeringsjern på byggepladsen kan forebygges ud fra STOP principperne:

 1. Eliminering – støjen kan fjernes på byggepladsen ved at bestille armeringen i den ønskede længde og form.
 2. Tekniske tiltag – skær armeringen i et lukket rum eller bag en støjvæg - eller anvend støjsvage skæringsværktøjer. På den måde har andre arbejdere også automatisk gavn af tiltaget.
 3. Organisatoriske tiltag – skær armeringen imens andre ikke er i nærheden (gået til pause); medarbejderne skiftes til at skære armeringen.
 4. Personrettede tiltag - personlige værnemidler (høreværn til dem der skærer, og dem der arbejder i nærheden af det), træning, instruktion og information (fx skiltning om påbud af høreværn).

Yderligere information

Arbejdstilsynet - Bygge- og Anlægsbranchen

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) for Bygge og Anlæg

Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BamBus)


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00