Spring over hovedmenu

Øget risiko for arbejdsulykker blandt ansatte på hospitaler under aftenarbejde og ved kort tid mellem vagter

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - 27-11-2019

Ansatte på hospitaler har højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke, når de har aftenvagt eller ved kort tid mellem vagter, viser ny undersøgelse. Det ser ikke ud til, at risikoen for ulykker i fritiden er højere efter en aftenvagt, nattevagt eller kort tid mellem to vagter sammenlignet med en dagvagt eller normalt tid mellem to vagter.

Mange ansatte på hospitaler har skiftearbejde som fx nattevagter eller kort tid mellem to vagter. Det kan påvirke kroppen, som er indrettet til at sove, når det er mørkt. Natarbejde kan derfor give søvnmangel og træthed, og kort tid mellem vagter kan gøre det svært for de ansatte at restituere og få tilstrækkelig med søvn, før de skal møde ind igen. 

- Flere undersøgelser peger på, at søvnmangel og træthed, som kan opstå i forbindelse med skiftearbejde, kan smitte af på medarbejderens præstation og derigennem øge risikoen for, at medarbejderen kommer til skade på jobbet. Medarbejderne er sandsynligvis også trætte lige efter arbejde både på vej hjem, og når de er kommet hjem fra arbejde, og de har derfor muligvis også øget risiko for at komme ud for ulykker efter arbejde. Men det har stort set ikke været undersøgt, siger forsker Helena Breth Nielsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).  

Det er baggrunden for, at en gruppe danske forskere gik i gang med at undersøge, hvilken betydning arbejdstidens tilrettelæggelse har for risikoen for, om de ansatte kommer ud for ulykker i arbejdstiden, under transport og i fritiden.  

Højere risiko på aftenvagter og ved kort tid mellem to vagter

- Vores undersøgelse viser blandt andet, at ansatte på hospitaler har højere risiko for at komme ud for en arbejdsulykke, når de har en aftenvagt sammenlignet med, når de har en dagvagt, siger Helena Breth Nielsen.  

Det samme var tilfældet for medarbejdere, der var på vagt igen 11 timer eller derunder siden deres sidste vagt, når forskerne sammenlignede det med vagter, hvor medarbejderne havde haft 12-17 timer fri mellem deres vagter.  

Til gengæld viste resultaterne ikke, at medarbejderne havde højere risiko for at komme ud for en ulykke i fritiden efter en aftenvagt, nattevagt eller kort tid mellem to vagter. 

Forebyg ulykker på arbejdet

- Resultaterne fra denne undersøgelse peger på, at skiftearbejde øger risikoen for, at ansatte på hospitaler kommer ud for en ulykke i arbejdstiden, mens det ikke ser ud til at påvirke risikoen for ulykker i deres fritid. Det tyder derfor på, at det især er på arbejdspladsen, at man skal være 
opmærksom på en forhøjet risiko for ulykker som følge af skiftearbejde, siger Helena Breth Nielsen. 

Sådan gjorde forskerne

Forskerne har brugt to typer af data til denne undersøgelse:

  • oplysninger fra Dansk ArbejdstidsDatabase (DAD) om arbejdstid med komme- og gåtider for ansatte på hospitaler
  • oplysninger fra Landspatientregistret (LPR) om skadestuehenvendelser som følge af en ulykke. 

Disse data har givet forskerne mulighed for at koble de ansattes arbejdstider med informationer om eventuelle ulykker, som den ansatte har været ude for på arbejdet, under transport og i fritiden. Undersøgelsen er altså baseret på registerdata, og det har fjernet en række usikkerheder sammenlignet med tidligere studier, der er baseret på selvrapporterede oplysninger fx fra spørgeskemaer eller interviews. 

Samtidig har forskerne designet undersøgelsen, så de tager højde for flere forskelle mellem forsøgspersonerne. Så det er ikke forskelle mellem forsøgspersonerne og deres job, der afgør, om der findes en risiko for ulykker ved forskellige arbejdstider. Der er taget højde for dette ved, at man sammenligner personerne med sig selv, når de har henholdsvis dagvagter, aftenvager og nattevagter samt kort og normal tid mellem vagter.

Dansk ArbejdstidsDatabase, DAD

  • er det største register af sin slags i verden
  • indeholder detaljerede oplysninger om arbejdstid inklusiv komme- og gåtider for over 250.000 ansatte i de danske regioner – hovedsageligt ansatte i sundhedsvæsenet
  • dækker indtil videre perioden 2007-2015
  • er oprettet ved NFA i samarbejde mellem NFA, Københavns Universitet, Aarhus Universitets Hospital og Kræftens Bekæmpelse. 

DAD gør det muligt at undersøge sammenhængen mellem den måde, arbejdstiden er tilrettelagt på og risikoen for sygdom og ulykker på en langt bedre måde end tidligere.

Læs mere om Dansk ArbejdstidsDatabase, DAD.

Samarbejde

Undersøgelserne er gennemført i samarbejde mellem forskere fra

  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Københavns Universitet
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Aarhus Universitet. 

Læs den videnskabelige artikel

Nielsen HB, Dyreborg J, Hansen ÅM, Hansen J, Kolstad H, Larsen AD, Nabe-Nielsen K & Garde AH. Shift work and risk of occupational, transport and leisure-time injury. A registerbased case-crossover study of Danish hospital workers. Safety Science 2019, 120:728-734.

Læs tidligere nyheder om skiftearbejde og ulykker

Yderligere oplysninger

Forsker Helena Breth Nielsen og professor Anne Helene Garde, begge NFA 

Læs hele temanyhedsbrevet om skiftearbejde, ulykker og helbred her.