Spring over hovedmenu

Til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsleder

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere kan hente hjælp til deres arbejde med at håndtere og forebygge udfordringer i arbejdsmiljøet.

Det er et stort ansvar, der hviler på arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation.

Derfor ønsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) at være med til at sikre, at de har adgang til den mest solide og opdaterede viden om arbejdsmiljø.

I samarbejde med en række udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse lancerer NFA nu tre videoer og to temaark, som kan indgå i uddannelsen og bidrage til at give kursisterne et forskningsbaseret fundament at stå på i deres daglige arbejde.


 

Brug NFA's viden

Se videoen med introduktionen til NFA.

Se videoen med introduktionen til NFA.

Stress

Se videoen, som giver en introduktion til stress.

Se videoen, som giver en introduktion til stress.

Småøvelser

Se videoen, som giver en introduktion til småøvelser.

Se videoen, som giver en introduktion til småøvelser.


 

Mere viden om stress og småøvelser

Du kan læse mere om stress, hvorfor man får stress på arbejdet, og hvordan man kan forebygge stress på arbejdspladsen i NFA's temaark om stress målrettet AMO

I NFA's temaark om småøvelser kan du bl.a. læse mere om, hvad småøvelser er, og hvorfor de er gode. Du kan også få fem gode råd til at komme i gang med småøvelserne.

Derudover bør du tjekke vores korte videoer med småøvelser. Der er:

  • fem videoer med øvelser uden brug af træningselastikker
  • fem videoer med øvelser, hvor man skal bruge træningselastik.

Yderligere information