Spring over hovedmenu

Toolbox-træning

Toolbox-træning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.

Formål

Formålet med toolboxtræning er at give formænd i byggebranchen redskaber til at tænke arbejdsmiljø, samarbejde og planlægning ind i hverdagen. For eksempel ved at øge dialogen på pladsen, at håndtere de relaterede risici i arbejdsmiljøet samt at involvere medarbejderne i at forbedre den daglige planlægning af konkrete og kommende arbejdsopgaver.

Om værktøjet

Træningen er bygget op omkring 8 emner og introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen. 
Værktøjerne handler om emner som konflikthåndtering, kommunikation, planlægning og samarbejde samt forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme.

Sådan gør du

Materialet består af en træningsmanual, dias og drejebøger til de enkelte træningsdage (til trænere), materialer til træningen samt 8 konkrete værktøjer – alt sammen frit tilgængeligt på NFA’s hjemmeside lige til at printe ud.

Manual til underviseren

Træningsmanual til underviseren

Træningsdag  1

Powerpoints til træningsdag 1

Materiale til uddeling på træningsdag  1

Træningsdag  2

Powerpoints til træningsdag 2

Materiale til uddeling på træningsdag 2

Træningsdag 3

Powerpoints til træningsdag 3

Materiale til uddeling på træningsdag 3

Træningsdag 4

Powerpoints til træningsdag 4

Materiale til uddeling på træningsdag  4

Træningsdag 5

Powerpoints til træningsdag dag 5

Materiale til uddeling på træningsdag 5

De 8 værktøjer

Træningsmanual - se side 15

Toolboxtræning udbydes desuden som kursus hos diverse private udbydere af arbejdsmiljøkurser. Træningen er på 22 timer fordelt over fem dage med ca. to uger mellem hver træningsdag.


Baggrund

Toolbox-træning er inspireret af konceptet med TOOLBOX-møder, som praktiseres i byggebranchen i Storbritannien og USA. Det dækker over samarbejdsmøder mellem en formand og hans sjak, som inddrager arbejdsmiljø og sikkerhed. Forskere fra NFA har videreudviklet møderne henimod en decideret træningsuddannelse og tilpasset den danske forhold.


Afrapportering

Pete Kines, Katharina Jeschke, Lars Peter Sønderbo Andersen, Lars Andersen, Johnny Dyreborg, Jeppe Ajslev, Anders Kabel, Ester Jensen. Toolbox-træning: Forbedring af formænds planlægnings- og kommunikationsfærdigheder i byggebranchen. Slutrapport til AMFF. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), maj 2016 


Læs også

Faktaark om formålet med Toolbox-projektet

Faktaark om Toolbox-træning


Yderligere oplysninger

Macro alias: NFAMedarbejderLink