Seniorer

seniorer topillustration

Tværgående forskning | Seniorer

Folkepensionsalderen stiger gradvist til 70 år i 2040. Men hvad der skal til for at sikre et langt og sundt arbejdsliv? Seniorerne peger selv på en række motiver, muligheder og barrierer for at fortsætte ud over folkepensionsalderen.

Hvad kan politikere, myndigheder og arbejdspladser gøre for at fastholde flere seniormedarbejdere til eller ud over folkepensionsalderen? Det er NFA ved at afdække gennem sin forskning i, hvad der får seniorerne til at forlade arbejdsmarkedet, og hvad der kan fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

I takt med at den gennemsnitlige levealder stiger, er der gennemført reformer, der skal få danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet. For nogle seniorer er det ikke noget problem at blive længere. Andre er i tvivl, om de vil kunne fortsætte eller har allerede forladt arbejdsmarkedet før tid.

Årsagerne til, at seniormedarbejdere enten forlader arbejdsmarkedet tidligt eller vælger at arbejde til en meget høj alder, er komplekse, dynamiske og vidt forskellige alt efter, om man spørger en murer, tømrer, pædagog eller en social- og sundhedsassistent og –hjælper (sosu). Fælles for dem er, at arbejdsmiljøet har stor betydning.

Hvad får seniorer til at forlade arbejdsmarkedet?

Dårligt helbred, for høje mentale eller fysiske krav i arbejdet og aldersdiskrimination gør, at nogle seniorer bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet før tid - nogle bliver langtidsledige, andre ender på førtidspension eller seniorpension. Nogle seniorer vælger selv at stoppe, fordi de fx gerne vil have mere fritid eller har mulighed for at gå på efterløn eller tidlig pension.

Hvad får seniorer til at forlænge arbejdslivet?

Gode relationer til kolleger og et spændende og meningsfyldt arbejde gør, at nogle seniorer vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. En god balance mellem arbejde og fritid med mulighed for fleksibilitet og nedsat arbejdstid, er også vigtig for mange seniorer. Og så er der seniorer, som fortsætter med at arbejde, selvom de ikke selv ønsker det eller føler, at de er i stand til det. Det er fx seniorer, som føler, at de er nedslidt, men som ikke har råd til at trække sig tilbage før folkepensionsalderen.

Læs mere om NFA's forskning i seniorers arbejdsmiljø og den betydning, det har for at fastholde seniorer på arbejde til en sen alder.

Her finder du relevante faktaark om seniorer

Her finder du relevante værktøjer om seniorer

Forskning om seniorer

seniorer box2 illustration

Få inspiration til dit arbejde med seniorer

seniorer box3 illustration


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00