Spørgeskemaer

Her finder du en række spørgeskemaer udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne kan anvendes i det praktiske arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladser og virksomheder.

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og følge udviklingen i deres helbred.

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)

Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.

Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - et spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø

NFA har udviklet Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), som arbejdspladser kan bruge til at tage temperaturen på deres psykiske arbejdsmiljø. Der er også en version af spørgeskemaet til forskningsbrug.

Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002

En nordisk forskergruppe har udviklet spørgeskemaet NOSQ-2002, som kan anvendes til at undersøge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.

Safety Climate Questionnaire - NOSACQ-50

Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire (NOSACQ-50) is a tool for diagnosing occupational safety climate and evaluating safety climate interventions. Now available in over 40 language versions.

Spørgeskema om udmatningssymptomer - KEDS

Spørgeskemaet Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) indeholder spørgsmål om typiske udmatningssymptomer ved alvorlig stress. Der er udarbejdet en dansk udgave af spørgeskemaet. Du kan downloade begge spørgeskemaer her.

Spørgeskema om Uønsket Seksuel Opmærksomhed og Chikane på arbejdspladsen (SUSO)

NFA har i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet udviklet et nyt spørgeskema, som arbejdspladser kan bruge som et redskab til at undersøge forekomsten af uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Spørgeskemaet benyttes også til forskningsbrug.

Spørgeskema til måling af social kapital

Social kapital på arbejdspladsen drejer sig om, hvordan I samarbejder. Et godt samarbejde øger både arbejdspladsens effektivitet og medarbejdernes arbejdsglæde. Brug dette spørgeskema til at finde ud af, hvor god jeres sociale kapital er.

Spørgeskema til måling af udbrændthed - CBI

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) er et spørgeskema, der kan bruges til at måle udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed. Spørgeskemaet kan både bruges til at undersøge udbrændthed i større populationer, som fx en arbejdsplads, og til at undersøge, om man selv udviser tegn på udbrændthed.

Spørgeskemaer om sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører

Her på siden findes to spørgeskemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører. De kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.

Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur kan bruges til at kortlægge sikkerhedskulturen på to niveauer i virksomheder med over 10 ansatte.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00