Spørgeskemaer

Her finder du en række spørgeskemaer udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Spørgeskemaerne kan anvendes i det praktiske arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladser og virksomheder.

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, AH

Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om, hvordan beskæftigede i Danmark opfatter deres arbejdsmiljø og helbred.


Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II)

Forskere på NFA udviklede i 2004-2005 et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ-II). Spørgeskemaet findes i tre udgaver til tre forskellige målgrupper.


Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ) - Et spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

DPQ findes i to udgaver. En udgave, der er målrettet forskning i psykisk arbejdsmiljø, og en udgave til arbejdspladser, der ønsker at kortlægge og arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen.


Nordisk spørgeskema for arbejdsbetingede hudlidelser - NOSQ-2002

Spørgeskemaet NOSQ-2002 kan anvendes til at undersøge arbejdsbetingede hudlidelser og eksponeringer i arbejdsmiljøet, som kan føre til hudlidelser.


Nordisk spørgeskema om arbejdsrelateret sikkerhed (NOSACQ-50)

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedsklima kan bruges til at få en status på det øjeblikkelige sikkerhedsklima og evaluere sikkerhedstiltag, der er sat i gang.


Spørgeskema til måling af social kapital

Formålet med dette spørgeskema er at give arbejdspladser informationer, der kan danne grundlag for overvejelser om, hvor og hvordan arbejdspladsen eventuelt kan sætte ind for at vedligeholde eller forbedre den sociale kapital.


Spørgeskema til måling af udbrændthed

Spørgeskemaet kan bruges til at måle egen udbrændthed i forhold til personlig, arbejdsrelateret eller klientrelateret udbrændthed.


Undersøgelse af sikkerhed og arbejdsmiljø for chauffører

Disse to skemaer til registrering af sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold for distributionschauffører kan bruges til at afdække sikkerheden hjemme i transportfirmaets terminal, i lastbilen og ved aflæsning hos kunder.


Undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur

En undersøgelse af virksomhedens sikkerhedskultur kan bruges til at kortlægge sikkerhedskulturen på to niveauer i virksomheder med over 10 ansatte.


Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats, VAI ≫ Dette spørgeskema kan bruges til at indhente viden om virksomheders indsatser på arbejdsmiljøområdet.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00