Spring over hovedmenu

Ergonomi og fysisk aktivitet

Ergonomisk arbejdsmiljø | Ergonomi og fysisk aktivitet

Medarbejdernes fysiske arbejdsopgaver og aktiviteter i løbet af en arbejdsdag har stor betydning for sundhed, smerter og sygefravær.

Kilde: NFA

 

NFA forsker i, hvad ergonomisk arbejdsmiljø og fysisk aktivitet betyder for sundhed, sygefravær og udvikling af smerter i muskler og led, samt hvordan arbejdspladserne i praksis kan skabe et sundere ergonomisk arbejdsmiljø for medarbejderne.

Om ergonomi og fysisk aktivitet

Hvad betyder ergonomi?

Ergonomi handler bl.a. om, hvordan arbejdsopgaver planlægges, organiseres og udføres, og hvordan det påvirker kroppen og sundheden - især smerter og sygefravær. Denne viden kan bl.a. bruges til at tilrettelægge arbejdet og finde frem til de mest hensigtsmæssige arbejdsgange og redskaber, som både har indflydelse på sundhed og produktivitet.

Ergonomisk arbejdsmiljø og fysisk aktivitet har stor betydning for medarbejderes sundhed, smerter, sygefravær og behov for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Et godt ergonomisk arbejdsmiljø kan være med til at forebygge sygefravær, nedslidning og smerter i muskler og led.

Er fysisk arbejde skadeligt eller sundt?

Et meget hårdt, fysisk krævende arbejde kan have negativ indvirkning på sundheden. Det kan være meget tungt løftearbejde eller langvarigt arbejde i fysisk krævende arbejdspositioner.

Fx har medarbejdere højere risiko for smerter og sygefravær, hvis de en stor del af arbejdsdagen både arbejder med løft, foroverbøjet ryg, hænderne over skulderhøjde og med gentagne armbevægelser.

På den anden side kan det også have negativ effekt på sundheden at have for lidt fysisk aktivitet i arbejdet, fx langtransportchauffører med stillesiddende arbejde over mange timer uden mulighed for afbrydelser.

Fysisk arbejde kan dermed også være med til at fremme sundheden, hvis det bliver tilrettelagt, så medarbejderne får lige tilpas mængde fysisk aktivitet, hvile og variation i løbet af arbejdsdagen.

Forskningen inden for ergonomisk arbejdsmiljø har derfor blandt andet fokus på, hvordan man via målinger kan skabe viden om, hvornår det ergonomiske arbejdsmiljø skader eller gavner sundhed og sygefravær, og hvordan arbejdspladserne kan lave konkrete tiltag – fx organisering af arbejdet eller teknologiske løsninger - for at skabe et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne.

Seniorforsker Mikkel Brandt Petersen

Seniorforsker Mikkel Brandt Petersen

- Det er fuldstændig afgørende, når vi skal omsætte vores forskningsresultater, fx fysiologiske målinger, videooptagelser eller praksisanalyser, at de målgrupper, der skal have glæde af forskningen, selv er med til at udvikle og implementere løsningerne.


Relaterede temaer om ergonomisk arbejdsmiljø