Værktøjer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udvikler forskningsbaserede materialer og værktøjer til brug for arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser. Det kan for eksempel være spørgeskemaer, procesguider og manualer.

Psykisk arbejdsmiljø

Et godt arbejdsliv i ældreplejen - guide til analyse og diskussion af arbejdsmiljøet

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Indflydelse, støtte og samarbejde kan være med til at forebygge smerter

Samspillet mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtigt for at forebygge smerter på arbejdspladsen. Få gode råd her på siden.

Job&Sind

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.

Integreret Voldsforebyggelse

Integreret Voldsforebyggelse er en metode til at forbedre ledere og medarbejderes systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler i højrisikobrancher. Metoden kan styrke jeres praktiske tilgang til at forebygge vold og trusler og give jer konkrete løsninger på de udfordringer, I har med det på netop jeres arbejdsplads.

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

Denne guide skal hjælpe medarbejdere, særligt inden for social- og sundhedsområdet med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende.

PUX – et værktøj til de små pressede situationer i arbejdet

PUX er et dialogværktøj, der kan hjælpe medarbejdere og ledere med at løse praktiske udfordringer i hverdagen.

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne

SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet.

Workshop om god forandringshåndtering – sådan gør I

Det forskningsbaserede værktøj ’Workshop om god forandringshåndtering’ gør det muligt at tage forandringsudfordringer i opløbet til gavn for det psykosociale arbejdsmiljø.

Indflydelseshjulet: Sådan taler I om indflydelse på arbejdspladsen

Indflydelseshjulet er et redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting.

Trivselspakke.dk - sådan forbedrer i det psykiske arbejdsmiljø

Trivselspakke.dk er relevant for alle, der vil gøre en indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø, men henvender sig især til medarbejdere og ledere på små og mellemstore virksomheder.

Ergonomisk arbejdsmiljø

Forflytningsvideoer

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Småøvelser

Langt sygefravær kan potentielt nedbringes med 13 procent, hvis medarbejdere laver småøvelser i arbejdstiden.

Indflydelse, støtte og samarbejde kan være med til at forebygge smerter

Samspillet mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er vigtigt for at forebygge smerter på arbejdspladsen. Få gode råd her på siden.

Rehabilitering af muskelsmerter i nakken RAMIN

Gennem et forskningsprogram har NFA udviklet et træningsprogram målrettet personer, som oplever udtalt besvær (smerter og gener) i nakkeskulderregionen. Programmet omfatter instruktionsvideoer samt en træningsdagbog.

Forebyg og håndter smerter på arbejdspladsen i byggebranchen

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Pjece med anbefalinger til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen

Anbefalingerne til rådgivning om smerter i muskler og led på arbejdspladsen er en sammenfatning af videnskabelig evidens og praktiske erfaringer.

Vejledning til medarbejderinddragende workshops

Formålet med denne vejledning er at guide jeres afdeling igennem, hvordan medarbejderinddragende workshops kan øge brugen af hjælpemidler, så medarbejderne på jeres afdeling kan få et bedre arbejdsmiljø.

Kemisk arbejdsmiljø

NANoREG Toolbox

NANoREG Toolbox er en oversigt over forskellige former for værktøjer, som virksomheder, rådgivere m.fl. kan bruge til at vurdere og finde mulige løsninger på eventuelle risici ved at anvende nanomaterialer på en arbejdsplads.

Nanosafer

NanoSafer er et hjælpeværktøj, som virksomheder og andre kan anvende til at gennemføre en nanospecifik APV for konkrete arbejdsopgaver, hvor man håndterer tekniske (producerede) nanomaterialer på arbejdspladsen.

Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet

Internettet er den hurtige vej til info om giftige stoffer i arbejdsmiljøet - ofte gratis. Denne side beskriver nogle af de bedste databaser på området.SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet.

Sikkerhed og ulykker

Safety Observer App

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Animationsvideoer om robotter i ældreplejen

Disse to animationsvideoer handler om, hvordan ledelse og medarbejdere kan lære at bruge teknologierne rigtigt.

Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Toolbox-træning

Toolboxtræning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.

Tværgående forskning

Dialogkort - sådan får I gang i seniorsamtalen

Med seks forskningsbaserede dialogkort kan man sætte gang i en struktureret snak om, hvilke tilbud arbejdspladsen har til seniorer, hvordan de omsættes til praksis, og hvordan seniorbegrebet i det hele taget opfattes af både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen.

Til arbejdsmiljøorganisationerne (AMO)

Materialer til arbejdsmiljøuddannelserne (AMO)

Her kan arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere hente hjælp til deres arbejde med at håndtere og forebygge udfordringer i arbejdsmiljøet.


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00