Værktøjer

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udvikler forskningsbaserede materialer og værktøjer til brug for arbejdsmiljøarbejdet på danske arbejdspladser. Det kan for eksempel være spørgeskemaer, procesguider og manualer.

Værktøjskasse

Animationsvideoer om robotter i ældreplejen 

Animationsvideoer om robotter i ældreplejen ≫

Disse to animationsvideoer handler om, hvordan ledelse og medarbejdere kan lære at bruge teknologierne rigtigt.

Et godt arbejdsliv i ældreplejen - guide til analyse og diskussion af arbejdsmiljøet 

Et godt arbejdsliv i ældreplejen - guide til analyse og diskussion af arbejdsmiljøet  ≫

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Forflytningsvideoer

Forflytningsvideoer  ≫

Her finder du en guide og fem kortfilm, som kan bruges til analyse og løbende diskussion af arbejdsmiljøet i ældreplejen for medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Få inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne

Få inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø i regionerne  ≫

Regionale arbejdspladser kan nu få gratis ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Som et led i dette tilbydes regionale arbejdspladser et forløb sammen med et inspirations- og dialogteam bestående af en forsker og en facilitator fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Job&Sind

Job&Sind   ≫

Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Svaret kan du finde i Job&Sind-værktøjet, der består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på 4 temaer samt en infopjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen.Regionale arbejdspladser kan nu få gratis ekspertrådgivning og inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Som et led i dette tilbydes regionale arbejdspladser et forløb sammen med et inspirations- og dialogteam bestående af en forsker og en facilitator fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

MEDvirk – digital tjekliste til indsatser på sosu-arbejdspladser

MEDvirk – digital tjekliste til indsatser på sosu-arbejdspladser ≫

En digital tjekliste, MEDvirk, skal hjælpe plejehjem og andre SOSU-arbejdspladser med at gennemføre og lykkes med indsatser til forbedring af arbejdsmiljøet.

NANoREG Toolbox

NANoREG Toolbox ≫

NANoREG Toolbox er en oversigt over forskellige former for værktøjer, som virksomheder, rådgivere m.fl. kan bruge til at vurdere og finde mulige løsninger på eventuelle risici ved at anvende nanomaterialer på en arbejdsplads.

Nanosafer

Nanosafer ≫

NanoSafer er et hjælpeværktøj, som virksomheder og andre kan anvende til at gennemføre en nanospecifik APV for konkrete arbejdsopgaver, hvor man håndterer tekniske (producerede) nanomaterialer på arbejdspladsen.

Rehabilitering af muskelsmerter i nakken RAMIN

Rehabilitering af muskelsmerter i nakken RAMIN ≫

Gennem et forskningsprogram har NFA udviklet et træningsprogram målrettet personer, som oplever udtalt besvær (smerter og gener) i nakkeskulderregionen. Programmet omfatter instruktionsvideoer samt en træningsdagbog.

Safety Observer App 

Safety Observer App ≫

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemmere at undersøge arbejdsrelaterede sikkerhedsforhold og sikkerhedsadfærd på en arbejdsplads.

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet

Seksuel opmærksomhed fra borgere - guide til håndtering af udfordringer i arbejdsmiljøet ≫

Denne guide skal hjælpe medarbejdere, særligt inden for social- og sundhedsområdet med at sætte grænser i forhold til borgerne og tage den vanskelige snak med kollegaer og pårørende.

Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen ≫

Sikkerhedskassen er en samling af praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne

Styrk Arbejdsmiljøet med Medarbejderne ≫

SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet.

Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet

Toksikologidatabaser for arbejdsmiljøet ≫

Internettet er den hurtige vej til info om giftige stoffer i arbejdsmiljøet - ofte gratis. Denne side beskriver nogle af de bedste databaser på området.SAM er en metode til at kortlægge problemer og forbedre arbejdsmiljøet ved hjælp af medarbejdernes egne erfaringer. Metoden kan give konkrete løsninger på de problemer, der måtte være i arbejdsmiljøet.

Toolbox-træning

Toolbox-træning ≫

Toolboxtræning er et træningsforløb rettet mod formænd i byggebranchen, der introducerer forskellige planlægnings- og kommunikationsværktøjer, som formændene kan bruge direkte i hverdagen.