Forskning i SOSU’ers arbejdsmiljø

Vi har samlet en masse viden om al den forskning om SOSU’ers arbejdsmilø, der er lavet på NFA gennem tiden. Gå på opdagelse i forskellige projekter eller læs nyhederne nedenfor.

SOSU betyder social- og sundhedsassistenter og -hjælpere og er typisk folk (M/K), der arbejder på landets plejehjem eller andre steder i ældreplejen og i sundhedssystemet generelt.

SOSU video

NFA laver forskning, der understøtter SOSU’ernes arbejdsmiljø

Det kan være hårdt for både kroppen og hovedet at skulle nå mange forskellige ting på en arbejdsdag. Få et indblik i, hvordan NFA laver forskning, der understøtter SOSU’ernes arbejdsmiljø.

Ideer til at tilrettelægge arbejdet sundere i ældreplejen

Et nyt idekatalog fra NFA giver inspiration til at tilrettelægge arbejdet i ældreplejen på en måde, så man bliver sundere af at udføre det. Nøglen er at skabe den rette balance mellem fysisk hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

Ny podcastserie: Forflyt med omtanke 

'Forflyt med omtanke' er en ny podcastserie på otte episoder, der har fokus på forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet. 

Hvad er akut fysisk overbelastning? Hvor og hvornår opstår de farlige situationer? Og hvad kan man gøre for at forebygge dem? Det forsøger podcastserien ‘Forflyt med omtanke’ bl.a. at finde svar på.

medarbejdernes egne forslag mindskede smerterne

Medarbejdernes egne løsninger mindskede smerterne

De udfordringer i arbejdsmiljøet, som den enkelte medarbejder selv kan løse, er tilsyneladende lettere at gennemføre sammenlignet med udfordringer, som skal løses på team- og ledelsesniveau. Samtidig har det en positiv effekt på medarbejderens smerter. Det viser en undersøgelse på 6 plejehjem i Region Hovedstaden.

SOSU’er skal finde den helt rigtige balance mellem hårdt arbejde og hvile

Fysisk aktivitet og bevægelse er noget af det bedste for sundheden. Til trods for dette, har man indtil nu primært arbejdet med at reducere fysisk belastninger på arbejdspladserne.

Med eventyrlig inspiration vil forskere fra Det Nationale Forskningsinstitut for Arbejdsmiljø (NFA) derfor undersøge om arbejdet kan organiseres, så det i stedet giver den ”helt rette” balance mellem fysisk belastning og hvile af kroppen.

Forskningsgruppe sætter fokus på farlige bakterier blandt SOSU’er

SOSU’er færdes blandt syge, gamle og svækkede mennesker og udsætter dermed dem selv og andre for smitte. Særligt fokus er der på MRSA-bakterier, der kan være svære at behandle.

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) arbejder på højtryk for at undersøge, om SOSU’er er udsatte for den særlige MRSA-bakterie i arbejdsmiljøet.

SOSU’er savner flere kollegaer og bedre kommunikation

En stor undersøgelse blandt SOSU’erne sætter ord på de ting, der kan gøre arbejdsmiljøet bedre. Bedre organisering, mere kommunikation og flere hænder er på ønskelisten.

Bevæbnet med en tablet-computer har forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført 2.497 såkaldte ’dialogmøder’ med medarbejdere og ledere i SOSU-branchen.

Nyheder om SOSU’ers arbejdsmiljø

Her kan du finde nyheder om videnskabelige artikler og rapporter, der har omhandler SOSU’ers arbejdsmiljø.  Resultaterne stammer enten fra nyere eller fra tidligere forskningsprojekter.

SOSU-projekter på NFA

Når du søger i projekter med emneordet SOSU, vil du finde du en liste over SOSU-projekterne på NFA. Det drejer sig både om igangværende og afsluttede projekter. Under hvert projekt er der en kort beskrivelse om projektets formål og indhold.

Publikationer om SOSU-forskningen

Når du søger i publikationer med emneordet SOSU, vil du finde en liste over udgivelser om SOSU-forskningen, både videnskabelige artikler (på engelsk), lektørbedømte rapporter og/eller bøger - herunder ph.d.-afhandlinger og hvidbøger. Bøger og rapporter fra NFA er som regel skrevet på dansk og er primært målrettet arbejdsmiljøprofessionelle, fagfolk og andre med interesse for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser. 


NFA logo

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø | Lersø Parkallé 105 | 2100 København Ø. | T: 39 16 52 00 | F: 39 16 52 01 | M: nfa@nfa.dk | CVR: 15 41 37 00